CHOOSE YOUR LANGUAGE                                                                  Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>Katalog Shureido<<
 
Ceník Kamikaze zde


facebook

karatestekly.cz
strcs-karate.org
spartak.cz
www.karate-tabor.cz
staré stránky kamikaze
starý eshop kamikaze

A další 
 
www.cadpress.sk
 
 
 
 

Akce - čištění NB/PC za 199,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVIDLA KARATE WKFPRAVIDLA KARATE WKF

09.jpg

KATA AND KUMITE COMPETITION RULES
PRAVIDLA KARATE

===================================

PRAVIDLA KUMITE
-----------------------

ČLÁNEK 1: ZÁPASIŠTĚ KUMITE

1. Zápasiště musí být rovné a bezpečné.
2. Zápasiště je čtverec o straně osm metrů (měřeno zvnějšku) s dalšími dvěma metry na
všech stranách, které slouží jako bezpečnostní prostor. Typ musí být schválen WKF.
Zápasiště může být vyvýšeno nad podlahu až do výšky jednoho metru. Vyvýšená plocha
musí tvořit čtverec o straně nejméně dvanáct metrů, aby zahrnoval jak zápasiště, tak i
bezpečnostní prostor.
3. Dva metry od středu zápasiště musí být vyznačena čára dlouhá 0,5 m pro pozici
rozhodčího.
4. Ve vzdálenosti 1,5 m od středu zápasiště musí být kolmo na čáru rozhodčího vyznačeny
dvě rovnoběžné čáry dlouhé 1m pro pozici závodníků.
5. Sudí jsou umístěni v bezpečnostní zóně, jeden přímo proti rozhodčímu, další dva za zády
zápasníků a posunuti jeden metr směrem k rozhodčímu. Sudí jsou vybaveni červeným a
modrým praporkem.
6. Arbitr sedí u stolku, který je umístěn hned za bezpečností zónou zápasiště vlevo za
rozhodčím. K dispozici má červený praporek nebo značku .
7. Kontrolor stavu zápasu sedí za oficiálním stolkem mezi zapisovatelem a časoměřičem.
8. Vnitřní část zápasiště, která ohraničuje metrovou zónu být jiné barvy než zbytek tatami.
9. Zápasiště pro kategorii mladších žáků se upravuje na 6 x 6 metrů.
VÝKLAD

I. V prostoru do vzdálenosti jeden metr od vnějšího okraje zápasiště nesmí být umístěna žádná tabule
s reklamou, stěny, sloupy atd.
II. Tatami nesmí klouzat v místě dotyku s podlahou a na povrchu má mít nízký koeficient tření. Nesmí
být tak silné jako tatami na judo, protože tyto překáží pohybům karate. Rozhodčí se musí přesvědčit, že
se jednotlivé žíněnky vprůběhu zápasu od sebe nevzdalují, protože mezery mohou způsobit zranění a
vytvářejí nebezpečí. Používaná tatami musí být schváleny WKF.
III. V případě zmenšení pro mladší žáky není povinností pořadatele upravit zápasovou plochu tak, aby zde
byla zřetelná varovná zóna.V tomto případě není potřeba ani měnit prostor s ochrannou zónou.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


ČLÁNEK 2: OFICIÁLNÍ ÚBOR


1. 1.Závodníci a jejich koučové musí být oblečeni do oficiálního úboru,jak je zde definován.
2. Komise rozhodčích může vyloučit kteréhokoliv funkcionáře nebo závodníka, jenž
nedodrží tento předpis.
ROZHODČÍ

1. Rozhodčí a sudí musí nosit oficiální úbor určený komisí rozhodčích. Tento úbor musí nosit
na všech soutěžích a kurzech.
2. Oficiální úbor je následující:
jednořadé sako barvy námořní modře se dvěma stříbrnými knoflíky
bílá košile s krátkými rukávy
oficiální kravata bez kravatové spony
hladké světlešedé kalhoty bez manžet
tmavě modré nebo černé ponožky bez vzorku a černé nazouvací boty na zápasiště.
Rozhodčí a sudí ženského pohlaví mohou nosit vlasové spony.
ZÁVODNÍCI

1. Závodníci musí nosit bíle neoznačené karate gi bez pruhůči lemování. Smějí nosit pouze
státní znak nebo vlajku. Ty musí být na prsou na levé straně kabátu a nesmí přesáhnout
plochu 120 mm x 80 mm. Na gi mohou být umístěny pouze originální nášivky výrobce. Dále
je na zádech umístěno identifikační číslo vydané organizačním výborem. Jeden závodník
musí mít červený pás a druhý modrý. Červený a modrý pás musí být široký okolo 5 cm a tak
dlouhý, aby jeho konce přečnívaly alespoň 15 cm na každé straně uzlu.
2. Přes nařízení shora uvedeného odstavce 1, může řídící výbor povolit umístění zvláštních
nášivek či výrobních značek schválených sponzorů.
3. Kabát, stažený v pase pásem, musí mít minimálně takovou délku, aby kryl boky, nesmí však
být delší než do tří čtvrtin stehen. Ženy mohou nosit pod kabátem bílé tričko bez vzoru.
4. Maximální délka rukávů nesmí přesahovat ohyb zápěstí, rukáv nesmí být kratší než do
poloviny předloktí. Rukávy kabátu nesmí být srolované.
5. Kalhoty musí být tak dlouhé, aby zakryly alespoň dvě třetiny lýtka a nesmí přesahovat
kotníky . Kalhoty nesmí být srolované.
6. Každý závodník musí mít čisté vlasy a ostříhané na takovou délku, která nenaruší hladký
průběh zápasu. Hachimaki (čelenka) není povolena. Pokud rozhodčí usoudí, že vlasy
kteréhokoliv závodníka jsou příliš dlouhé nebo špinavé, může ho vyloučit ze zápasu.
V zápasech kumite jsou zakázány jehlice do vlasů, stejně jako kovové spony. V kata jsou
nenápadné sponky povoleny. Stuhy (mašle) a jiné ozdoby jsou zakázány.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


7. Závodník musí mít krátké nehty a nesmí nosit kovové ani žádné jiné předměty, které by
mohly zranit soupeře. použití kovových zubních rovnátek musí být schváleno rozhodčím a
oficiálním lékařem. Závodník nese plnou zodpovědnost za jakákoliv zranění.
8. Následující ochranné vybavení je povinné:
8.1. Chrániče rukou, schválené WKF. Jeden závodník má na sobě modré a druhý červené
chrániče, dle označení závodníka AKA (červená) nebo AO (modrá).
8.2. Chrániče zubů.
8.3. Chrániče hrudi pro ženy, schválené WKF.
8.4. Chrániče holeně, schválené WKF. Chrániče musí být modré nebo červené, dle označení.
8.5. Chrániče nártu schválené WKF. Chrániče musí být modré nebo červené, dle označení.
Suspenzory jsou povoleny. Ale musí být schváleny WKF.

9. Brýle jsou zakázány. Měkké kontaktní čočky může závodník nosit na vlastní zodpovědnost.
10. Nošení neautorizovaného oblečení a výstroje je zakázáno. Ženy mohou nosit dodatečnou
autorizovanou ochrannou výstroj, jako např. chrániče hrudníku.
11. Všechny ochranné prostředky musí být schválené WKF.
12. Arbitr (Kansa) má povinnost před každým zápasem nebo kolem zkontrolovat všechny
závodníky zda mají schválené a předepsané chrániče. ( Na continentálních, mezinárodních
nebo národních mistrovstvích je doporučeno používat ochranné pomůcky schválené WKF,
v žádném případě nesmí být odmítnuty tyto schválené typy.)
13. Použití bandáží a stahovadel kvůli zraněním musí schválit rozhodčí na základě doporučení
oficiálního lékaře.
KOUČOVÉ

1. Kouč musí v průběhu celé soutěže nosit sportovní úbor Národní federace a příslušnou
licenci, umístěnou na viditelném místě.
VÝKLAD

I. Závodník musí mít jen jeden pás. AKA má červený a AO modrý. Pás stupně technické vyspělosti nesmí
být během zápasu nošen.
II. Požívané chrániče zubů musí správně sedět na chrupu. Chrániče genitálií s vyjímatelnou vložkou
z plastu vloženou do pouzdra nejsou povoleny a závodník, u kterého se zjistí, že je používá, bude
potrestán.
III. Mohou se vyskytnout náboženské důvody pro nošení určitých částí oděvu, jako jsou např. turbany a
amulety. Osoby, které si přejí zdůvodu svého náboženství nosit to, co by jinak bylo posuzováno jako
neautorizovaná část oděvu, musí toto oznámit před začátkem turnaje komisi rozhodčích. Ta přezkoumá
a posoudí každou takovou žádost. Nebudou činěny žádné ústupky těm, kteří se dostaví v den turnaje
s tím, že budou moci startovat.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


IV. Pokud závodník přijde na zápasiště nesprávně oblečen, nebude ihned diskvalifikován, ale bude mu dána
jedna minuta, aby nedostatek odstranil.
V. Pokud Komise rozhodčích souhlasí, rozhodčí si mohou sundat sako.
ČLÁNEK 3: ORGANIZACE SOUTĚŽÍ KUMITE


1. Turnaj v karate může zahrnovat soutěž v kumite a/nebo v kata. Soutěž v kumite se dále
může dělit na utkání družstev a na utkání jednotlivců. Utkání jednotlivců se může dále
dělit na hmotnostní kategorie a kategorii bez rozdílu hmotnosti. Utkání v hmotnostních
kategoriích se nakonec dělí na zápasy. Termín„zápas“ také označuje individuální soutěže
v kumite mezi dvojicemi závodníků soupeřících družstev.
2. V utkání jednotlivců nesmí být žádný závodník nahrazen jiným závodníkem.
3. Závodník či družstvo, které se po výzvě k nástupu včas nedostaví k zápasišti, bude
diskvalifikováno (KIKEN) z kategorie.
4. Mužský tým zahrnuje 7 členů s 5 závodícími v kole. Ženský tým zahrnuje 4 členky se 3
soutěžícími v kole.
5. Všichni závodníci jsou členy družstva. Náhradníci nejsou pevně určeni.
6. Před každým utkáním musí zástupce družstva odevzdat u oficiálního stolu formulář se
jmény a pořadím zápasůčlenů družstva. Sestava členů, vybraných z plného počtu sedmi
závodníkůči čtyř závodnic, a pořadí jejich zápasů mohou být změněni pro každé kolo,
pokud je nové pořadí zaznamenáno. Je-li však již jednou zaznamenáno, nemůže být poté
až do ukončení kola změněno.
7. Družstvo bude diskvalifikováno, jestliže kterýkoliv člen družstva nebo jeho kouč změní
sestavu družstva či pořadí zápasů, aniž by před začátkem kola předložil nové písemné
pořadí závodníků.
VÝKLAD

I. „Kolo“ je určitý stupeň soutěže, který vede ke konečnému určení finalistů. Ve vylučovací soutěži kumite
kolo eliminuje ve svém rámci 50% závodníků, přičemž volná místa se počítají jako závodníci. V této
souvislosti se pojem kolo může použít jako stádium primární eliminace nebo repasáže. Kolo dovoluje
zápasit všem závodníkům startovního pole jen jednou, jak v systému každý s každým, tak i ve
vyřazovacím systému.
II. Používání jmen závodníků způsobuje problémy při výslovnosti a identifikaci. Měla by být proto
přidělena a používána soutěžní čísla.
III. Při nástupu před utkáním nastupují pouze ti závodníci, kteří se utkání přímo účastní. Nezápasící
závodníci a kouč se nástupu neúčastní a mají sedět v prostoru pro ně určeném.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


IV. Aby mohl startovat tým mužů, musí být přítomni alespoň 3 závodníci a aby mohl soutěžit tým žen,
musí být přítomny alespoň 2 závodnice. Tým s méně než požadovaným počtem závodníků ztrácí
možnost závodit a je prohlášen Kiken.
V. Formulář obsahující pořadí zápasníků může předkládat kouč nebo pověřený závodník z družstva.
Pokud předává formulář kouč, musí být jasně identifikovatelný, jinak může být odmítnut. Seznam musí
obsahovat jméno země nebo klubu, barvu pásku, která je družstvu pro příslušné utkání přidělena, a
pořadí zápasů jednotlivých členů družstva. Formulář musí obsahovat jméno závodníka i jeho turnajové
číslo a musí být podepsán koučem nebo určenou osobou.
VI. Jestliže chybou v rozpise dojde k tomu, že zápasí špatní závodníci, bude zápas/utkání prohlášen za
neplatný, bez ohledu na výsledek. Aby se omezily takové chyby, musí si vítěz každého zápasu/utkání
než opustí plochu ověřit své vítězství u kontrolního stolku.
ČLÁNEK 4: PANEL ROZHODČÍCH


1. Panel rozhodčích pro každé utkání se skládá z jednoho rozhodčího (SHUSHIN), tří
sudích (FUKUSHIN) a jednoho arbitra (KANSA).
2. Rozhodčí ani soudce kumite nesmí být stejné národnosti jako jsou závodníci.
3. Pro usnadnění řízení utkání má být dále určeno několik časoměřičů, hlasatelů,
zapisovatelů a kontrolorů stavu zápasu.
VÝKLAD

I. Nazačátku utkání kumite stojí rozhodčí vně oficiálního zápasiště. Po jeho levé straně stojí sudí č.1 a
č.2, po pravé straně stojí arbitr a sudí č.3.
II. Po pozdravu mezi závodníky a panelem rozhodčích udělá rozhodčí krok vzad, sudí a arbitr se otočí
čelem dovnitř a všichni se vzájemně ukloní. Poté všichni zaujmou své pozice.
III. Při výměně panelu rozhodčích se vrátí odcházející rozhodčí do původní pozice a vzájemně se ukloní ,
poté opouští prostor zápasové plochy.
IV. Pokud se mění jednotlivý sudí jde příchozí sudí k odcházejícímu, vzájemně se ukloní a vymění si místa.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


ČLÁNEK 5: DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU

1. Doba trvání zápasu kumite pro seniory muže je určena na 3 minuty ( jak pro družstva,
tak pro jednotlivce) a 2 minuty pro zápasy žen, juniorů, dorostenců, mladšího dorostu a 1
minuta 30 sekund pro staršího žactva a mladší žactvo.
2. Čas zápasu začíná, když rozhodčí dá pokyn k zahájení zápasu a končí, kdykoliv rozhodčí
zvolá „YAME“.
3. Časoměřič signalizuje jasně slyšitelným gongem nebo bzučákem „30 sekund do konce
zápasu“ a „ čas uplynul“. Signál „ čas uplynul“ označuje konec zápasu.
ČLÁNEK 6: BODOVÁNÍ


1. Bodování je následující:
a) SANBON 3 body
b) NIHON 2 body
c) IPPON 1 bod


2. Bodování se uděluje za techniku, umístěnou na zásahovou plochu a předvedenou podle
následujících kritérií:
a) Dobrá forma
b) Správné nasazení
c) Energické provedení
d) Perfektní závěr ( ZANSHIN)
e) Správné načasování
f) Správná vzdálenost


3. SANBON se uděluje za:
a) Kopy JODAN
b) Za hození nebo podmet soupeře na žíněnku následovaný bodovatelnou technikou.


4. NIHON se uděluje za:
a) Kopy CHUDAN
b) Údery do zad, včetně zadní strany hlavy a krku
c) Kombinace technik rukou, z nichž každá sama o sobě je bodovatelná.
d) Vychýlení soupeře s následnou bodovací technikou.


5. IPPON se uděluje za:
a) CHUDAN nebo JODAN TSUKI
b) UCHI


6. Útoky jsou omezené na tyto části:
a) Hlava

b) Obličej

c) Krk

d) Břicho

e) Hrudník

f) Záda

g) Strana trupu

7. Účinná technika provedená ve stejný okamžik, kdy zazní signál k ukončení zápasu, je
považována za platnou. Útok, i když účinný, který je proveden po povelu přerušit nebo ukončit
zápas, se nehodnotí a může vést k potrestání toho, kdo jej vykonal.
8. Jsou-li oba zápasníci mimo zápasiště, není hodnocena žádná technika, i když je technicky
správná. Pokud však jeden závodník provedl techniku před tím, než rozhodčí zvolal „ YAME „ a
je stále ještě v zápasišti, technika se bude bodovat.
9. Současné účinné techniky, provedené vzájemně oběma závodníky ( AIUCHI ) se nehodnotí.
VÝKLAD:

Aby se mohlo dojít ke skórování, technika musí být aplikována do zásahové plochy jak je definováno v bodu 6
výše. Technika musí být řádně kontrolována s ohledem na útočnou oblast a musí splňovat všech 6 kritérií pro
bodování uvedených v bodě 2 výše.

Bodování Technické požadavky
Sanbon (3 body) je
udělen za:
1. Kopy Jodan. Jodan je definován jako obličej, hlava a krk
2. Jakákoliv skórující technika, která je zasazena po dovoleném hodu,
podmetením nohy nebo podrazu protivníka na zem.
Nihon (2 body) je
udělen za:
1. Kopy Chudan. Chudan je definován jako břicho, hruď, záda a strany trupu
2. Údery (tsuki) vedené na soupeřova záda, včetně zadní strany hlavy a krku.
3. Kombinace tsuki a uchi jako samostatné techniky, z nichž každá boduje
a je vedena na jakoukoliv ze 7 skórujících oblastí.
4. Jakoukoliv bodovatelnou techniku (jinou než Jodan kop) zasazenou po
předchozí dovolené technice, která způsobila soupeři ztrátu rovnováhy.
Ippon (1 bod) je
udělen za:
1. Jakékoliv tsuki zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových oblastí vyjma zad,
zadní části hlavy a krku.
2. Jakékoliv uchi zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových ploch (oblastí)

I. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázané následující formy hodů: hod, při kterém hozený soutěžící není
držen během hodu, nebo při kterém je bod osy hodu nad úrovní boků. Závodník, který aplikuje takové
techniky bude napomenut nebo potrestán. Výjimku tvoří techniky podražení, které nevyžadují držení
soupeře během jejich výkonu, jako např. de aši-barai, ko uči gari, kani waza atd. Poté, co byl hod
proveden, nechá rozhodčí závodníkovi 2 – 3 sekundy, aby se pokusil skórovat.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005


II. Pokud závodník uklouzne, upadne nebo ztratí rovnováhu jako důsledek své vlastní akce a protivník
skóruje,bod bude udělen podle kriterií jako kdyby závodník stál.
III. Za techniku s „dobrou formou„ je považována taková technika, která má vlastnosti, jež ji přisuzují
pravděpodobnou účinnost v rámci tradičního pojetí karate.
IV. „Správné nasazení„ je součástí dobré formy a týká se ohleduplného nasazení, velké koncentrace zřejmé
v průběhu celé bodující techniky.
V. „Energické provedení„ definuje sílu a rychlost techniky a zřejmou snahu o její úspěch.
VI. „ZANSHIN„ je stav přetrvávajícího soustředění, kdy závodník zůstává plně koncentrovaný a
ostražitý a během provedení techniky neotáčí obličeja zůstává otočený tváří k soupeři i po jejím
vykonání.
VII. „Správné načasování„ znamená provedení techniky tehdy, když bude mít největší potencionální naději
na úspěch.
VIII. „Správná vzdálenost„ znamená provedení techniky z přesné vzdálenosti, ze které bude mít technika
největší potencionální účinek. Pokud bude technika provedena na soupeře, který se rychle pohybuje vzad,
bude potencionální účinek úderu snížen.
IX. „Správná vzdálenosti„ se také týká bodu, ve kterém je technika zakončena v blízkosti cíle nebo na
něm. Úder nebo kop, který je zasazen někam mezi povrch kůže a vzdálenost 2-5 cm od tvářea
2-10cm u kategorie žáků, je správnou vzdáleností. Avšak údery džodan, které končí v rozumné
vzdálenosti od cíle a které se soupeř nepokouší blokovat nebo se jim vyhnout, budou bodovány, pokud
splňují ostatní kritéria.
X. Techniky u žáků musí splňovat všechna výše uvedená kritéria včetně Zanshin s ohledem na věka
muskulaturu závodníka. Hlavními kritérii pro tuto kategorii není síla a rychlost , ale čistota provedení
a načasování technik.
XI. Bezcenná technika je bezcenná bez ohledu na to, kam a jak byla provedena. Techniky, které mají
zásadní nedostatky ve formě provedení nebo jim chybí síla, nebudou bodově ohodnoceny.
XII. Techniky, vedené pod pás, mohou být hodnoceny, pokud končí nad stydkou kostí. Krk je zásahová
plocha stejně tak, jako hrdlo. Jakýkoliv kontakt na hrdlo je zakázán, avšak správně kontrolovaná
technika může být hodnocena.
XIII. Technika vedená na lopatky může být hodnocena. Plocha ramene, na kterou nelze skórovat, je vymezena
spojením vrcholu horní kosti paže, lopatkou a klíční kostí.
XIV. Signál ukončující zápas, ukončuje v zápase možnost bodovat, a to i v případě, kdy rozhodčí
z nepozornosti ihned zápas neukončí. Signál k ukončení zápasu však neznamená, že nemohou být
uděleny tresty. Tresty mohou být uděleny panelem rozhodčích až do okamžiku, kdy závodníci po konci
zápasu opustí zápasiště. Poté mohou být udělovány pouze komisí rozhodčích.
XV. Skutečné AIUCHI je velmi vzácné. Nejenže musí obě techniky současně dopadnout, ale obě musí být
platné a bodovatelné, každá s dobrou formou atd. Dvě techniky mohou současně dopadnout, ale pouze
zřídka -jestli vůbec někdy -jsou obě účinné. U rozhodčích nesmí projít jako AIUCHI situace, kdy
pouze jedna z technik skutečně boduje. Toto není AIUCHI.


ČLÁNEK 7: KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ


O výsledku zápasu se rozhodne na základě dosažení jasného vedení rozdílem 8 bodů, nebo po
uplynutí času zápasu dosáhnutím vyššího počtu bodů,nebo vyhlášením vítěze prostřednictvím
HANTEI nebo SHIKAKU, HANSOKU a KIKEN, které bylo uděleno soupeři.

1. Jestliže zápas skončí nerozhodně a nebo bez bodového ohodnocení, rozhodčí oznámí
HIKIWAKE a uplatní se Encho-sen, pokud je aplikovatelné.
2. V individuálních zápasech, pokud je remíza, nastupuje prodloužení (Encho-sen) v délce
maximálně 1 min. Encho-sen je prodloužení zápasu a všechny tresty a varování jsou
přeneseny do tohoto prodloužení. První závodník, který obdrží bod, se stává vítězem. V
případě, že žádný závodník v Encho-sen neboduje, je konečné rozhodnutí o vítězi dáno
hlasováním rozhodčího a 3 soudců (Hantei). Rozhodnutí o tomto vítězi je konečné a řídí se
následujícími pravidly:
a) přístupu k zápasu, bojovnosti a síly, prokázané závodníky.
b) taktické a technické převahy
c) toho, který ze závodníků měl vyšší iniciativu ve vedení útoku.


3. V jednotlivých zápasech závodníků soutěže družstvech, které skončí nerozhodným
výsledkem, se ENCHO-SEN neuplatňuje kromě případu, který je uveden v bodu 5 níže.
4. Vítězí to družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu vítězství. Jestliže mají obě družstva stejný
počet vítězství, vítězí to družstvo, jehož závodníci získali nejvíce bodů, přičemž se
započítávají vyhrané a prohrané zápasy. Maximální zaznamenaný rozdíl bodu v zápase
nebude větší než osm bodů.
5. Jestliže mají dvě družstva stejný počet vítězství i bodů, musí rozhodnout další zápas.
Vpřípadě přetrvávajícího nerozhodného výsledku následuje prodloužení (ENCHO-SEN),
které trvá 1 minutu. První ze závodníků, který získá bodové ohodnocení, vyhrává. Jestliže
v ENCHO-SEN není dosaženo bodového ohodnocení, rozhodne se o výsledku
prostřednictvím hlasováním rozhodčího a 3 soudců (HANTEI).
6. Pokud v soutěži družstev dosáhne jeden tým tolik vítězství nebo takový rozdíl skóre, že jej
nelze již vyrovnat,je prohlášen vítězem a další zápas již nepokračuje.
VÝKLAD

I. Rozhoduje-li se pomocí HANTEI na konci nerozhodného ENCHO-SEN, rozhodčí vystoupí ze
zápasiště a zvolá HANTEI, poté následuje dvojtónový hvizd na píšťalku. Sudí projeví svůj názor
pomocí praporků a rozhodčí současně vyjádří svoji volbu zvednutím ruky na stranu jím preferovaného
závodníka. Rozhodčí krátce pískne na píšťalku, vrátí se své původní místo a ohlásí většinové
rozhodnutí.


II. V případě nerozhodné volby rozhodčí rozhodne o výsledku svým hlasem.Při návratu do své původní
pozice, rozhodčí umístí jednu ruku napříč přes hruď a zdvihne ohnutou paži na straně preferovaného
výběru, aby ukázal, že užívá své rozhodující volby. Pak označí vítěze normálním způsobem.
ČLÁNEK 8: ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ


Zakázané chování se dělí do dvou kategorií, do kategorie 1 a 2.

KATEGORIE 1

1. Techniky, při kterých dochází k přehnanému kontaktu, s ohledem na atakovanou zásahovou
plochu, a techniky s kontaktem na hrdlo.
2. Útoky na horní a dolní končetiny, genitálie, klouby nebo nárty.
3. Útoky otevřenou rukou do tváře.
4. Nebezpečné nebo zakázané techniky hodů.

KATEGORIE 2

1. Předstírání nebo zveličování zranění.
2. Opakované úniky ze zápasiště (JOGAI)
3. Chování, při kterém závodník ohrožuje svou bezpečnost, nebo takovým chováním způsobí
zranění svému soupeři nebo ztráta adekvátní míry sebeobrany (MUBOBI).
4. Vyhýbání se boji, které má sloužit jako prostředek k zabránění soupeři bodovat.
5. Sevření soupeře, zápasení, strkání nebo tahání bez pokusu o hod nebo okamžité navazující
techniky.
6. Techniky, které svojí povahou ohrožují bezpečnost soupeře, nebezpečné a nekontrolovatelné
útoky.
7. Útoky vedené hlavou, kolenem nebo loktem.
8. Mluvení na soupeře nebo provokování soupeře, neuposlechnutí nařízení rozhodčího,
neslušné chování vůči rozhodčím nebo jiná porušení etiky.
ZPRACOVAL: M AREK KUBÍN & JAROMÍR MUSIL VERZE 5.05 B CZ PLATNOST OD 1.11.2005

VÝKLAD

I. Soutěž v karate je sportovní disciplína, a proto jsou nejnebezpečnější techniky zakázané a všechny
techniky musí být kontrolované. Trénovaný závodník je schopen vydržet relativně silný úder na svalnaté
oblasti jako je břicho, ale hlava, obličej, krk, genitálie a klouby jsou lehce zranitelné. Proto technika,
která způsobí zranění musí být potrestaná, ale za předpokladu, že si ji zraněný nezpůsobil sám.
Závodníci musí předvádět všechny techniky kontrolované a s dobrou formou. Pokud tato kritéria nesplní
musí mu být uděleno varování nebo trest.
KONTAKT NA OBLIČEJ -SENIOŘI A JUNIOŘI

II. V seniorských a juniorských kategoriích je povolen lehký, kontrolovaný, nezraňující „dotyk“ na obličej,
hlavu, krk (ale ne na hrdlo). Pokud rozhodčí usoudí, že kontakt byl příliš silný, ale nesnížil soupeřovu
šanci vyhrát, může být uděleno varování (CHUKOKU). Za druhý kontakt stejné povahy se udělí
faulujícímu trest KEIKOKU a faulovanému závodníkovi IPPON (jeden bod). Za třetí kontakt se
udělí faulujícímu HANSOKU CHUI a faulovanému NIHON (dva body). Po dalším podobném
útoku následuje diskvalifikace prostřednictvím HANSOKU.
KONTAKT NA TVÁŘ – DOROSTENCI a MLADŠÍ DOROST

III. V kategoriích dorostu musí být útoky rukou na obličej a krk pod absolutní kontrolou. Pokud se
rukavice dotkne zásahové plochy, panel rozhodčích neudělí bod. Při technikách kopů na hlavu, obličej a
krk je povolen pouze jemný „ dotyk kůže“. Pokud jsou techniky považované za víc než „dotyk
rukavice“ nebo „dotyk kůže“ panel rozhodčích udělí varování nebo trest. Za techniky vedené na hlavu,
obličej a krk, které způsobí jakékoliv zranění, musí být závodník varován nebo potrestán, kromě
případu, kdy si zranění způsobil sám.
IV. Mladší dorost se řídí platnými pravidly pro dorosteneckou kategorii.
KONTAKT NA TVÁŘ – ŽÁCI

V. Kontakt na tvář i dotek bude vždy penalizován nebo trestán. Není dovolen jakýkoliv kontakt s tváří
včetně kopu.
VI. Za kontakt je považována jakákoliv technika, která způsobí zranění nebo sníží potenciál na
jakoukoliv úroveň. Kontakt na tělo u kategorie žáků je možný jen v rozumné míře. Jakýkoliv kontakt,
který způsobí zranění nebo jen otisk dopadu bude penalizován dle rozsahu zranění.
VII. Rozhodčí musí neustále pozorovat zraněného závodníka. Krátké zdržení před vydáním rozhodnutí
dovolí příznakům zranění, jako je krvácení z nosu, aby se rozvinuly. Pozorování také odhalí, jakékoliv
snahy závodníka z taktických důvodů zhoršit mírné poranění, aby získal výhodu. Příkladem toho je
násilné vyfukování zraněným nosem nebo drsné tření obličeje.
VIII. Předchozí zranění může zavinit příznaky, které neodpovídají úrovni kontaktu a rozhodčí musí vzít tuto
skutečnost v úvahu při posuzování následných situací. Příkladem může být skutečnost, kdy závodník po
relativně lehkém kontaktu není schopen pokračovat v zápase, a to z důvodu opakovaných kumulovaných
zranění zpředcházejících zápasů. Před zahájení utkání nebo zápasu musí kontrolor zápasiště prověřit
lékařský záznam a ujistit se, zda je závodních schopen zápasit. Rozhodčí musí být informovaný, pokud
byl závodník v důsledku zranění již ošetřen.
IX. Závodník, reagující na lehký kontakt zveličováním jeho účinku za účelem dosažení potrestání soupeře –
příkladem je držení se za tvář nebo válení se po zemi – bude ihned napomenut či potrestán.

X. Předstíraní zranění, ke kterému nedošlo je závažným porušením pravidel. Závodníkovi předstírajícímu
zranění může být uděleno SHIKKAKU např. za takové projevy, jako je zhroucení se a válení se po
zemi, aniž jsou podloženy zřejmým zraněním konstatovaným neutrálním lékařem. Zveličování zranění,
které nebylo dokázáno není tak závažné. I tak by za něj mělo být uděleno varování či trest.
XI. Závodník, který obdržel SHIKKAKU za předstírání zranění bude ihned předán do rukou WKF
lékařské komise, která jej okamžitě vyšetří. Komise předloží před ukončením soutěže zprávu o stavu
závodníka radě rozhodčích. Závodníci, kteří předstírají zranění obdrží nejpřísnější trest s možností
úplného zákazu činnosti při opakovaných trestech tohoto typu.
XII. Hrdlo je lehce zranitelná část těla, a proto i lehký dotyk bude mít za následek varování nebo trest,
pokud si ovšem závodník nezpůsobil zranění sám.
XIII. Techniky hodů jsou dvojího typu. Klasické karatistické podražení nohou jako jsou de aši barai, kouči
gari atd., při kterých podražení, vychýlení nebo hození je vykonané, aniž by soupeř byl nejprve uchopen. .
Bod osy hodu nesmí být nad úrovní boků, soupeř musí být během celého hodu držen, aby byl zajištěn
bezpečný dopad. Hody přes rameno jako jsou seio nage, kata garumi atd., jsou vysloveně zakázané,
stejně jako tzv. „obětovací se hody“ jako tomoe nage, sumi gaeši atd. Jestliže je soupeř zraněn následkem
hodu, panel rozhodčích rozhodne o udělení trestu.
XIV. Techniky vykonané dlaní na obličej zakázané z důvodu rizika poškození soupeřova zraku.
XV. JOGAI se vztahuje na situaci, kdy se noha závodníka nebo jiná část těla se dotkne podlahy za hranicí
zápasiště. Výjimku tvoří případy, při kterých je závodník vyhozen nebo vystrčen svým soupeřem.
XVI. Závodník, který zasáhne bodovací technikou a poté vyšlápne ze zápasiště před tím, než rozhodčí zvolá
Yame, bude technika bodována příslušným hodnocením a Jogai nebude uděleno. Jestliže závodníkova
snaha o skórující techniku nebude úspěšná, výšlap bude hodnocen jako Jogai.
XVII. Pokud AO vystoupí ihned potom, co aka bodoval úspěšným útokem, „Yame“ zazní okamžitě po
skórování a přešlap AO nebude zaznamenán. Pokud AO vystupuje nebo vystoupil během okamžiku,
co aka bodoval (aka zůstává uvnitř zápasiště), potom bude udělen bod aka a AO obdrží JOGAI.
XVIII. Závodník, který soustavně ustupuje bez účinného protiútoku, kdo bezdůvodně drží nebo kdo záměrně
opustí zápasiště, aby zabránil soupeři bodovat, musí být varován nebo potrestán. K tomu často dochází
v posledních sekundách zápasu. Jestliže ústup je prováděn v době, kdy dokonce zápasu zbývá více než
deset sekund, rozhodčí udělí provinilci varování. Pokud mu už byla udělena jedna či více výstrah
z kategorie 2, musí být potrestán.
Jestliže však zbývá do konce zápasu méně než deset sekund, rozhodčí udělí provinilci keikoku (ať byl
udělen předchozí trest Chukoku Kategorie 2 či ne)a soupeř obdrží ippon. Jestliže bylo již uděleno
Keikoku kategorie 2, rozhodčí bude penalizovat útočníka trestem Hansoku chui a udělí Nihon
protivníkovi. Jestliže bylo již před tím uděleno Hansoku chui rozhodčí bude penalizovat útočníka
trestem Hansoku a přiřkne vítězství v zápase protivníkovi. Rozhodčí však musí být přesvědčen, že k
defensivnímu chování nedošlo proto, že útočník nekontroluje své techniky a ohrožuje bezpečnost svého
soupeře. V tomto případě by útočníkovi měla být udělena výstraha či trest.
XIX. Příkladem MUBOBI je případ, kdy se závodník vrhá do útoku, aniž by dbal na vlastní bezpečnost.
Někteří závodníci se vrhají do dlouhých technik a nejsou schopni krýt protiútok. Takovéto odkryté
útoky představují akt mubobi a nemohou být bodovány.Někteří závodníci se z taktických důvodů ihned
po technice odvracejí taetrálním klamavým pohybem, aby vyvolali zdání převahy a demonstrovali, že
bodovali. Zpustí kryt a odvrátí svoji pozornost od soupeře. Účelem jejich otočení je upoutat pozornost
rozhodčího k jejich technice. To je také jasný akt mubobi. Jestliže útočník dostane přehnaný kontakt
a/nebo dojde k jeho zranění, které je způsobeno aktem shora uvedeným, rozhodčí udělí varování nebo
trest z kategorie 2 útočníkovi a nemusí udělit trest jeho soupeři za kontakt.

XX. Jakékoliv neslušné chování oficiálního člena výpravy může způsobit diskvalifikaci závodníka nebo celého
družstva z turnaje.
ČLÁNEK 9: TRESTY


1. VÝSTRAHA: (CHUKOKU) může být udělena za pokus o menší přestupky nebo za první
případ drobného porušení pravidel.
2. KEIKOKU: je trest, kdy se k soupeřovu skóre přidává IPPON (1 bod). Keikoku se ukládá
za menší přestupky, za které byla během zápasu udělena výstraha, nebo za přestupky, které
nejsou natolik závažné, aby se trestali prostřednictvím HANSOKU-CHUI.
3. HANSOKU-CHUI: je trest, kdy se k soupeřovu skóre přidává NIHON (2 body). Ukládá se
obvykle za přestupky, za které už bylo uloženo KEIKOKU. Může však být uloženo i přímo za
vážné porušení pravidel, které si nezaslouží HANSOKU.
4. HANSOKU: ukládá se za velmi vážné porušení pravidel nebo v případě, kdy již bylo uděleno
HANSOKU-CHUI. Následkem toho je závodník diskvalifikován. V soutěži družstev se
zraněnému závodníkovi se doplní nebo upraví počet bodů na osm a týmu soupeře bude bodový zisk
vynulován.
5. SHIKKAKU: znamená diskvalifikaci z probíhajícího turnaje, soutěže nebo utkání.
Aby bylo možno určit rozsah SHIKKAKU, musí být toho konzultováno s komisí
rozhodčích. SHIKKAKU může být uloženo, když závodník neuposlechne nařízení
rozhodčího, jedná ve zlém úmyslu, dopustí se skutku, který poškozuje prestiž a čest
karate-do, nebo jeho skutky odporují pravidlům a duchu turnaje. Pokud člen týmu
obdrží SHIKKAKU v soutěži družstev, závodníkovi se doplní nebo upraví počet bodů na osm a
týmu soupeře bude bodový zisk vynulován.
VÝKLAD

I. Tresty z kategorie 1 a 2 se nesčítají.
II. Za porušení pravidel je možno uložit trest přímo, ale byl-li jednou uložen a opakuje-li se toto
provinění, musí být doprovázeno zvýšeným stupněm trestu. Není např. možné uložit výstrahu nebo trest
za přehnaný kontakt, a potom za druhý přehnaný kontakt uložit pouze výstrahu.
III. Výstrahy (CHUKOKU) jsou udělovány tam, kde jasně došlo k drobným porušováním pravidel, ale
závodníkům potenciál zvítězit nebyl (dle názoru panelu rozhodčích) soupeřovým faulem snížen.

IV. KEIKOKU může být uloženo ihned, aniž by bylo uděleno varování. KEIKOKU se normálně uděluje,
když závodníkův potenciál vyhrát byl (dle názoru panelu rozhodčích) soupeřovým faulem mírně snížen.
V. HANSOKU-CHUI může být uloženo přímo nebo po varování či po KEIKOKU, když závodníkův
potenciál vyhrát byl soupeřovým faulem (dle názoru panelu rozhodčích) vážně snížen.
VI. HANSOKU se uděluje za kumulované tresty, ale je možno ho uložit přímo za vážné porušení
pravidel. Používá se, když závodníkův potenciál zvítězit byl (dle názoru panelu rozhodčích) snížen
soupeřovým faulem téměř na nulu.
VII. Jakýkoliv závodník, který obdržel HANSOKU za způsobení zranění, přičemž podle názoru panelu
rozhodčích a kontrolora zápasiště jednal bezohledně a nebezpečně, a nebo jeho závodní projev je evidentně
bez dostatku zručnosti, která je potřebná pro soutěž, organizovanou WKF, bude doporučen na
posouzení komisí rozhodčích. Komise rozhodne, zda závodník bude vyloučen z probíhající soutěže a či
z následujících soutěží.
VIII. SHIKKAKU může být uděleno přímo bez varování jakéhokoliv druhu. Závodník nemusí provést nic –
stačí, když se kouč nebo nezávodící člen delegace závodníkova týmu chová tak, že to poškozuje prestiž a
čest karate-do. Jestliže rozhodčí věří, že závodník jednal ve zlém úmyslu, bez ohledu na to, bylo-li
způsobeno skutečné fyzické zranění, je správným trestem SHIKKAKU, nikoliv hansoku.
IX. SHIKKAKU musí vyhlášeno veřejně.


ČLÁNEK 10: ZRANĚNÍ A NEHODY BĚHEM SOUTĚŽE


1. KIKEN nebo vzdání se je rozhodnutí, které se ukládá, pokud závodník nebo závodníci
nereagují na výzvu nebo odmítají pokračovat v zápase nebo jsou-li staženi na příkaz
rozhodčího. Důvody odstoupení mohou zahrnovat zranění, které není možné připsat jednání
soupeře.
2. Jestliže se soupeři zraní navzájem nebo trpí-li následky předešlých zranění a jsou prohlášeni
lékařem soutěže za neschopné pokračovat, je vítězství přiznáno tomu ze závodníků, který
v tom okamžiku dosáhl vyššího počtu bodů. Jestli-že je skóre stejné, rozhodne se o výsledku
zápasu pomocí HANTEI. V týmových soutěžích rozhodčí ohlásí nerozhodně
(HIKIWAKE). Jestliže se toto stane v rozhodujícím zápase týmů ( popř. Encho-sen), pak
hlasováním na HANTEI bude rozhodnut výsledek.
3. Zraněný závodník, který byl prohlášen lékařem za neschopného boje, nesmí v této soutěži
pokračovat.
4. Zraněný závodník, který zvítězil diskvalifikací soupeře kvůli zranění, nesmí pokračovat
v soutěži bez svolení lékaře. Pokud je zraněn, může vyhrát ještě druhý zápas diskvalifikací
soupeře, ale ihned musí být stažen z další soutěže kumite v tomto turnaji.
5. Je-li závodník zraněn, musí rozhodčí ihned přerušit zápas a povolat lékaře. Pouze lékař je
oprávněn stanovit diagnózu a ošetřit zranění.

6. Závodníkovi, který je během zápasu zraněn a toto zranění vyžaduje lékařské ošetření, budou
poskytnuty tři minuty na ošetření. Pokud není ošetření ukončeno do stanoveného času,
rozhodne rozhodčí o tom, zda bude závodník vyhlášen za neschopného pokračovat v zápase
(článek 13, paragraf 9d) nebo mu bude poskytnut čas na ošetření.
7. Kterýkoliv závodník, který upadne, je hozen nebo sražen k zemi a není úplně schopen po 10
vteřinách opět stát na nohou, je považován za neschopného pokračovat v boji a bude
automaticky stažen z turnaje kumite. Jestliže závodník spadne, je hozen nebo sražen na zem
a okamžitě se nepostaví na nohy, dá rozhodčí ihned časoměřičům zapískáním signál k měření
10 sekund a současně přivolá, je-li to nutné, lékaře. Časoměřič zastaví časomíru, když
rozhodčí zvedne ruku.

VÝKLAD

I. Pokud lékař prohlásí závodníka za neschopného boje, musí být proveden příslušný záznam do jeho
soutěžní karty. Rozsah neschopnosti musí být oznámen ostatním panelům rozhodčích.
II. Závodník může zvítězit na základě diskvalifikace soupeře kumulací menších přestupků kategorie 1.
Přitom je možné, že neutrpěl žádné vážnější zranění. Druhé vítězství na stejném základě musí vést ke
stažení vítěze, i když může být fyzicky schopen pokračovat.
III. Rozhodčí má povolat lékaře, pouze když je závodník zraněn a potřebuje lékařské ošetření.
IV. Lékař je povinen provést bezpečnostní opatření, pouze když mají vztah ke správnému lékařskému řešení
u konkrétního závodníka.
V. Když se aplikuje „pravidlo 10 vteřin“, musí čas měřit časoměřič, který je určen pouze pro tento účel. Po
uplynutí 7 vteřin zazní zvukový signál a po 10 vteřinách následuje konečný zvonek. Časoměřič zahájí
měření jen na popud rozhodčího a ukončí měření, když závodník stojí úplně vzpřímeně a rozhodčí
zvedne ruku.
VI. Panel rozhodčích v tomto případě rozhodne o vítězi na základě HANSOKU, KIKEN nebo
SHIKKAKU.
VII. V soutěži družstev v případě udělení KIKEN závodníkovi z družstva se družstvu vynuluje výsledek
tohoto zápasu a soupeři zvýší výsledek na osm bodů.


ČLÁNEK 11: PROTEST


1. Nikdo nesmí protestovat proti mínění členů panelu rozhodčích.
2. Jestli-že se postup při rozhodování zdá být v rozporu s pravidly, jediný, kdo může podat
protest je prezident federace nebo oficiální představitel.

3. Protest musí mít formu psané zprávy, podané bezprostředně po konci zápasu, ve kterém byla
k protestu dána příčina. (Jedinou výjimka je možná v případě administrativní chyby. Ihned po
zjištění administrativní chyby má být informován kontrolor zápasiště.)
4. Protest musí být předán zástupci komise pro stížnosti. Komise rozhodčích přezkoumá
okolnosti, které vedly k rozhodnutí, jež je předmětem protestu. Po zvážení všech dostupných
skutečností, vypracuje zprávu a bude zplnomocněna vykonávat takovou činnost, která může
být požadována.
5. Jakýkoliv protest týkající se aplikace pravidel musí být proveden v souladu s procesem
stížnosti určeným WKF řídícím výborem, podán písemně a podepsán oficiálním zástupcem
družstva nebo závodníka/ků.
6. Stěžovatel musí složit příslušnou sumu peněz, jejíž výše je schválena řídícím výborem WKF,
a tu spolu s protestem předat předsedovi komise pro stížnosti.
7. Složení Komise pro stížnosti (Rada rozhodčích)
Komise pro stížnosti se skládá ze tří samostatných rozhodčích jmenovaných Komisí
rozhodčích (KR). Z jedné národní federace nemohou být jmenováni dva členové. KR
by také měla jmenovat tři další členy určenými čísly od 1 do 3, kteří automaticky
nahradí kteréhokoli z původně jmenovaných členů Komise pro stížnosti při vzniku
střetu zájmů, kdy člen komise je stejné národnosti nebo má pokrevní rodinný vztah
nebo je příbuzný z manželovy (manželčiny) strany s některou z osob zúčastněných na
protestovaném případu včetně všech členů komise rozhodčích zúčastněných v tomto
případu.

8. Protestové řízení

Je odpovědností strany, která obdržela protest, aby svolala Komisi pro stížnosti a
spojila se s pokladníkem pro složení poplatku za protest pokladníkovi.

Jakmile je Komise pro stížnosti svolána, okamžitě zahájí řízení a vyšetřování, která
považuje za nutná k doložení podstaty protestu. Každý ze tří členů je povinen předložit
svůj výrok o platnosti protestu. Zdržení se hlasování je nepřípustné.

9. Zamítnuté protesty
Jestliže se zjistí neplatnost protestu, Komise pro stížnosti určí jednoho ze svých členů,
aby ústně oznámil protestující osobě, že protest byl zamítnut, označí originál
dokumentu slovem „ZAMÍTNUT“ a nechá jej podepsat každým členem této Komise.
Zamítnutý protest předá společně s dokladem o zaplacení pokladníka, generálnímu
sekretáři pro evidenci.

10. Přijaté protesty
Je-li protest přijat, Komise pro stížnosti se spojí s Organizačním výborem a s Komisí
rozhodčích, aby byla přijata taková opatření, kterými lze prakticky napravit vzniklou
situaci, včetně možnosti:

- zrušení předchozích rozhodnutí, která jsou v rozporu s pravidly,
· anulování výsledků, které byli dotčeny touto událostí v zápasišti a to od místa
před dotčenou událostí,
· opakování zápasů, které byly dotčeny touto událostí,


· vydání doporučení Komisi rozhodčích, aby zainteresovaným rozhodčím bylo
upraveno hodnocení nebo byli za tuto událost sankcionováni.
Je na odpovědnosti Komise pro stížnosti, aby uplatnila zdrženlivý a zdravý úsudek při
přijímání opatření, která nějak významně naruší program akce. Vrácení eliminací je
poslední možnost, jak zajistit spravedlivý výsledek.

Komise pro stížnosti určí jednoho ze svých členů, který ústně oznámí protestující
osobě, že protest byl přijat, označí originál dokumentu slovem „PŘIJAT“ a nechá jej
podepsat každým členem Komise.Před uložením protestu,pokladník vrátí složenou
částku protestující osobě,a předá dokument protestu generálnímu sekretáři.

11. Zpráva o protestu
Po vyřízení protestu výše popsaným způsobem se komise pro stížnosti opět sejde a
vypracuje jednoduchou zprávu o protestní události, kde popíše zjištění a uvede svůj
důvod (své důvody) pro přijetí nebo zamítnutí protestu. Zpráva by měla být podepsána
všemi třemi členy Komise a předána generálnímu sekretáři.

12. Pravomoc a omezení
Rozhodnutí Komise pro stížnosti je konečné a může být zrušeno pouze rozhodnutím
Výkonného výboru.

Komise pro stížnosti nesmí ukládat sankce nebo pokuty. Její funkcí je vynést rozsudek

o podstatě protestu a podnítit Komisi rozhodčích a Organizační výbor, aby přijali
opatření k nápravě postupu, který je v rozporu s pravidly.
VÝKLAD

I. Protest musí obsahovat jména závodníků, úřadující panel rozhodčía přesné podrobnosti toho, co je
předmětem protestu. žádné všeobecné požadavky týkající se obecné úrovně nebudou přijaty jako
oprávněný protest. Dokazování oprávněnosti protestu je věcí stěžovatele.
II. Protest bude přezkoumán komisí pro stížnosti, která současně prostuduje důkazy, které byly podány
k podpoře protestu. Komise také prostuduje videozáznam a vyslechne funkcionáře, ve snaze o objektivní
posouzení oprávněnosti protestu.
III. Pokud bude protest shledán komisí pro stížnosti jako oprávněný, budou přijata patřičná opatření. Dále
budou učiněna náležitá opatření, aby se podobný případ již v dalších soutěžích neopakoval. Složený
obnos bude vrácen pokladníkem.

IV. Pokud je protest komisí pro stížnosti shledán jako neplatný, bude zamítnut a obnos propadá ve prospěch
WKF.
V. Následující utkání nebo zápasy nebudou zpožděny, i když je oficiální protest ve stádiu přípravy. Arbitr
zodpovídá za to, že utkání je řízeno ve shodě s pravidly soutěže.
VI. Vpřípadě administrativní chyby během zápasu může kouč přímo informovat kontrolora zápasiště.
Kontrolor poté upozorní rozhodčího


ČLÁNEK 12: PRAVOMOCI A POVINNOSTI


KOMISE ROZHODČÍCH
Pravomoci a povinnosti komise rozhodčích jsou následující:


1. Přesvědčit si při každém turnaji konzultací s organizační komisí o tom, že byl řádně
připraven, co se týče zajištění zápasišť, zajištění a použití všeho vybavení a potřebného
zařízení, řízení utkání, dohledu a bezpečnostních opatření atd.
2. Určit a zařadit kontrolory nad zápasištěm (hlavní rozhodčí) na jimi řízená zápasiště, působit
na ně a provádět to, co vyžadují zprávy kontrolorů nad zápasištěm.
3. Koordinovat a dohlížet na všeobecné výkony rozhodčích, sudích a arbitrů.
4. Nominovat náhradní funkcionáře vyžaduje-li to situace.
5. Vydávat konečná rozhodnutí týkající se záležitostí technického charakteru, které mohou
vyvstat v průběhu konkrétního utkání a které nejsou postiženy v pravidlech.

KONTROLOŘI ZÁPASIŠTĚ
Pravomoci a povinnosti kontrolorů zápasiště jsou následující:


1. Delegovat, jmenovat a dohlížet na rozhodčí a sudí během všech utkání, které řídí.
2. Dohlížet nad výkony rozhodčích a sudích na svém zápasišti a přesvědčit se, zda jsou
jmenovaní rozhodčí schopni vykonávat činnosti jim přidělené.
3. Nařídit rozhodčímu zastavit zápas, když arbitr signalizuje porušení pravidel soutěže.
4. Připravit denní písemnou zprávu o výkonech každého rozhodčího, jenž spadá pod jejich
dohled, spolu s doporučeními radě rozhodčích, jsou-li potřeba.

ROZHODČÍ
Pravomoci rozhodčího jsou následující:


1. Rozhodčí („SHUSHIN“) má pravomoc řídit zápasy (včetně vyhlašování začátku, přerušení a
konce zápasu).
2. Udělovat body.
3. Pokud je nutné, vysvětlit kontrolorovi, radě rozhodčích nebo komisi pro stížnosti důvody,
které vedly k rozhodnutí.
4. Udělovat tresty a napomenutí (před, během a po skončení zápasu).
5. Přijímat mínění sudích.
6. Vyhlašovat prodloužení.
7. Vést hlasování panelu rozhodčích (HANTEI) a vyhlásit výsledek.

8. Vyhlásit vítěze.
9. Pravomoc rozhodčího není omezena jen na zápasiště, ale vztahuje se i na jeho bezprostřední
okolí.
10. Rozhodčí provádí všechny povely a činí všechna vyhlášení.
SUDÍ

Pravomoci sudích (FUKUSHIN) jsou následující:


1. Asistovat rozhodčímu pomocí praporků.
2. Uplatňovat právo podílet se svým hlasem na rozhodnutí, které má být přijato.
Sudí musí pozorně sledovat akce závodníků a signalizovat rozhodčímu svá mínění
v následujících případech:
a) Když zpozoroval bodování.
b) Když závodník provedl zakázané jednání a/nebo techniky.
c) Když zpozoruje zranění nebo nemoc závodníka.
d) Když se oba nebo jeden ze závodníků dostal mimo plochu zápasiště (JOGAI).
e) V jiných případech kdy je nutné upozornit na ne rozhodčího.


ARBITŘI
Arbitr (KANSA) asistuje kontrolorovi zápasiště sledováním zápasu. V případě, že rozhodnutí
rozhodčího a/nebo sudích se neslučuje s pravidly soutěže, signalizuje toto porušení zdvihnutím
červeného praporku nebo značky a bzučákem. Kontrolor zápasiště požádá rozhodčího o
přerušení zápasu a o nápravu rozhodnutí. Zápisy o průběhu zápasu se stávají oficiálními zápisy
až po schválení arbitrem. Před začátkem každého zápasu nebo kola arbitr zabezpečí, že závodníci
nosí schválené a předepsané chrániče.


KONTROLOŘI STAVU ZÁPASU
Kontrolor stavu zápasu vede samostatný záznam o bodech udělených rozhodčím a zároveň
dohlíží nad činností zvolených zapisovatelů bodů a časoměřičů.


KOUČI
Kouč v kategorii žáků může v průběhu zápasu kumite svého svěřence regulérním způsobem
povzbuzovat, radit atd. Nesmí zasahovat do utkání křičením popř. neregulérním či vulgárním
způsobem. Za takové jednání bude vždy trestán jeho svěřenec nebo bude vyloučen kouč, popř.
svěřenec. Kouč se bude zdržovat jen ve vyhrazeném prostoru pro kouče (židle pro kouče) a
odtud může svým svěřencům předávat hodnocení a rady. Jiné místo není dovoleno, pouze
hlediště. Kouč bude náležitě oblečen tak, jak ukládají pravidla v článku 2.


VÝKLAD

I. Vpřípadě, že tři sudí signalizují stejný signál nebo bodování pro stejného závodníka, musí rozhodčí
přerušit zápas a uplatnit většinový názor. Jestli-že rozhodčí nepřerušil zápas, arbitr ho upozorní
zdvihnutím červeného praporku nebo značky a bzučákem.
II. Jestli-že dva sudí signalizují stejný signál nebo bodování, zváží rozhodčí jejich názory, nemusí zápas
přerušit, když si myslí, že se sudí mýlí.

III. Vpřípadě přerušení zápasu, musí být rozhodnuto prostou většinou hlasů. Rozhodčí může požádat sudí
o přehodnocení názorů, ale nesmí projevit opačný názor proti dvěma sudím, pokud nemá podporu třetího.
V případě že dva soudce oznamující "MIENAI" a jeden soudce oznamuje názor opačný než rozhodčí
pak rozhodčí má přednost v rozhodnutí.

IV. Jestliže rozhodčí vidí bodovatelnou techniku, zvolá YAME a zastaví zápas za použití předepsaných
signálů, pak označí preference držením ohnuté paže s dlaní nahoru na straně bodujícího závodníka.
V. Vpřípadě rozhodnutí dva/dva rozhodčí ukáže řádným signálem proč nebere v úvahu platnost techniky
druhého závodníka a pak udělí bod soupeři.
VI. Rozhodčí může žádat soudce o přehodnocení, pokud věří, že se zmýlili nebo že šlo o porušení pravidel.
VII. Vpřípadě, že všichni tři sudí mají jiný názor, může rozhodčí uplatnit rozhodnutí, podpořené jedním ze
sudích.
VIII. Při rozhodnutí pomocí HANTEI má rozhodčí a sudí po jednom hlase. V případě nerozhodného
výsledku v ENCHO-SEN má rozhodující hlas rozhodčí.
IX. Sudí musí udělovat body pouze za to, co skutečně viděli. Jestli-že si nejsou jisti, že technika zasáhla
bodovanou plochu, musí signalizovat, že to neviděli (MIENAI).
X. Úlohou arbitra je dohlížet na to, aby byl zápas veden dle pravidel. Není určen jako další sudí. Nemá
právo hlasovat během rozhodování, jako např., o tom, zda hodnocení bylo platné a zda došlo k JOGAI.
Zodpovídá za procesní stránku vedení zápasu.
XI. Vpřípadě, že rozhodčí neslyšel signál ukončující zápas, kontrolor stavu zápasu ho upozorní
zapískáním.
XII. Po utkání může panel rozhodčích vysvětlit svá rozhodnutí pouze kontrolorovi zápasiště nebo komisi
rozhodčích či komisi pro stížnosti. Svá rozhodnutí nevysvětluje nikomu jinému.


ČLÁNEK 13: ZAHÁJENÍ, PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ UTKÁNÍ


1. Termíny a gesta používaná rozhodčím a sudími jsou uvedena v dodatku 1 a 2.
2. Rozhodčí a sudí zaujmou svá předepsaná postavení a po vzájemné úkloně závodníků
rozhodčí vyhlásí „SHOBU HAJIME“ a zápas je zahájen.
3. Rozhodčí zastaví zápas zvoláním „YAME“, pokud je to nutné, rozhodčí nařídí závodníkům,
aby zaujali svá předepsaná místa (MOTO NO IČI).
4. Rozhodčí se vrátí na svou pozici a sudí vyjádří svá mínění pomocí signálů. Pokud došlo
k bodování, označí závodníka (aka nebo AO), zásahovou plochu (čudan nebo džodan),
skórující techniku (cuki, uči, geri) a udělí příslušné bodové ohodnocení, použitím
předepsaných gest. Rozhodčí poté nařídí pokračovat v zápase povelem „TSUZUKETE
HAJIME“.


Pokud závodník získá v průběhu zápasu jasnou převahu osmi bodů, rozhodčí zvolá
„YAME“ a nařídí závodníkům, aby se vrátili na výchozí čáry a sám se taky vrátí. Potom bude
vyhlášen vítěz a označen zvednutím ruky rozhodčího na stranu vítěze a vyhlášením „AO
(AKA) NO KACHI“. Tím zápas končí.
6. Pokud čas zápasu uplynul, je za vítěze vyhlášen závodník, který dosáhl vyššího počtu bodů.
Rozhodčí označí vítěze zvednutím ruky na jeho stranu a vyhlášením „AO (AKA) NO
KACHI“. Tím zápas končí.
7. Pokud čas zápasu uplynul a skóre je nerozhodné nebo nebylo uděleno žádné bodové
ohodnocení, rozhodčí zvolá „YAME“ a vrátí se na svou pozici. Oznámí remízu
(HIKIWAKE) a zahájí prodloužení Encho-sen, pokud je aplikovatelné.
8. Při Hantei rozhodčí a soudci každý mají jeden hlas. Jestliže dojde k nerozhodnému hlasování
na konci prodloužení Encho-sen rozhodčí má rozhodující hlas, který rozhodne o vítězství.
9. Když se rozhodčí setká s následující situací, musí vyhlásit „YAME“ a přerušit zápas:
a) Když se oba nebo jeden ze závodníků ocitnou mimo zápasiště.
b) Když přikáže rozhodčí závodníkovi, aby si upravil karate-gi nebo ochranné vybavení.
c) Když závodník porušil pravidla.
d) Když rozhodčí usoudí, že jeden nebo oba závodníci nejsou schopni pokračovat v zápase
kvůli zranění, nemoci nebo z jiných příčin. Na základě mínění lékaře turnaje rozhodčí
rozhodne, zda bude zápas pokračovat.
e) Když závodník uchopí soupeře a ihned neprovede účinnou techniku nebo hod během
dvou až tří sekund.
f) Když jeden nebo oba závodníci upadnou nebo jsou hozeni a během dvou až tří sekund

nenásleduje žádná účinná technika.
g) Když oba závodníci upadnou na zem nebo se pokus o hod dostane do stádia zápasení.
h) Když spatří bodovatelnou techniku.
i) Když tři sudí dají stejný signál nebo bodování pro stejného závodníka.
j) Když je požádán kontrolorem zápasové plochy..

VÝKLAD

I. Když začíná zápas, rozhodčí nejprve zavolá závodníky na jejich výchozí čáry. Když závodník předčasně
vstoupí do zápasiště musí být vrácen. Závodníci se musí řádně jeden druhému uklonit – rychlé kývnutí
hlavou je stejně tak nezdvořilé jako nedostačující. Rozhodčí může vyzvat k úkloně, když nebyla
dobrovolně učiněna, jak je to ukázáno v dodatku 2 těchto pravidel.
II. Když rozhodčí dává pokyn k pokračování v zápase, měl by nejprve zkontrolovat, zda jsou oba závodníci
na svých výchozích čarách a řádně soustředěni. Závodníci, kteří poskakují nebo jsou jinak neklidní,
musí být nejprve zklidněni než může zápas pokračovat. Rozhodčí musí znovu zahájit zápas
s prodlevou.


ČLÁNEK 14 : ÚPRAVY :
Pouze sportovní komise WKF se souhlasem řídícího výboru WKF může měnit nebo upravovat tato pravidla.

- PRAVIDLA KATA
==========


ČLÁNEK 1: ZÁPASIŠTĚ KATA


1. Zápasiště musí být rovné a bezpečné.
2. Zápasiště musí být minimálně tak velké, aby umožnilo nepřerušené provedení kata.
VÝKLAD

I. Správné provedení kata vyžaduje stabilní hladký povrch. Obvykle je možné použití tatami pro kumite.

ČLÁNEK 2: OFICIÁLNÍ ÚBOR


1. Závodníci a sudí musí nosit oficiální úbor tak, jak je popsán v dodatku č.2 pravidel kumite.
2. Jakákoliv osoba, která nedodrží toto ustanovení, může být vyloučena.
VÝKLAD

I. Horní část karate-gi nesmí být při cvičení kata odkládána.
II. Závodník, který nastoupí nesprávně ustrojen, dostane jednu minutu, aby nedostatek odstranil.
ČLÁNEK 3: ORGANIZACE SOUTĚŽE KATA


1. Soutěž kata má formu soutěže družstev a jednotlivců. Soutěž družstev je soutěží tříčlenných
týmů. Družstvo je výhradně jen mužské nebo ženské. Soutěž jednotlivců se skládá
z individuálního cvičení v oddělených kategoriích mužů a žen.
2. Soutěž probíhá systémem eliminací s repasáží.
3. Od závodníka se očekává, že předvede během soutěže jak povinná („SHITEI“), tak volná
(„TOKUI“) kata v souladu se školami karate-do, uznávanými WKF, vycházející ze systémů
godžu, šito, šoto a wado. Seznam povinných kata je v dodatku č.4 a uznaných kata v dodatku
č.5.
4. V předváděných Shitei kata, nejsou dovoleny žádné variace.

5. V kategorii žáků nejsou Shitei kata.
6. V Tokui kata si může závodník vybrat ze seznamu v dodatku 7. Varianty jednotlivých škol
jsou dovoleny. U kategorie žáků je seznam Tokui kata rozšířen o červeně označené kata.
7. Závodník nebo jeho kouč musí před začátkem kola ohlásit název cvičení kata u stolku
zapisovatele.
8. Závodník musí předvést odlišnou kata v každém kole. Jednou zacvičená kata již nemůže být
opakována.
9. V kategorii mladších žáků je dovoleno jednou předvedenou kata předvést ještě jednou, ale
poté již není možné tuto kata předvést. Opakovat kata mohou kdykoliv během soutěže. U
kategorie staršího žactva není možné opakovat již jednou předvedenou kata.
10. Kategorie mladšího dorostu se řídí shodnými pravidly jako starší žactvo.
11. Závodník v může cvičit v repasáži Shitei nebo Tokui kata, ale vše v souladu s bodem 7 výše.
12. Ve finálovém kole soutěže družstev obě finálová družstva cvičí kata ze seznamu Tokui z
dodatku 7. Poté demonstrují význam kata (BUNKAI). Čas pro demostraci (BUNKAI) nesmí
přesáhnout pět minut. Oficiální časoměřič zapne časomíru v momentě úklony na začátku
předvedení KATA a zastaví po BUNKAI v závěrečné úkloně. Tým, který přesáhne dobu
povolených 5 minut bude diskvalifikován. Použití tradičních zbraní, dodatečného vybavení
nebo dodatečného oblečení není povoleno.

VÝKLAD

1. Počet a typ vyžadovaných kata záleží na počtu individuálních soutěžících nebo týmů jak je uvedeno
v tabulce. Závodník bez soupeře je počítán jako závodník nebo tým.
Počet závodníků nebo družstev Počet potřebných kata Tokui kata Shitei kata
65-128 7 5 2
33-64 6 4 2
17-32 5 3 2
9-16 4 3 1
5-8 3 3 0
4 2 2 0

ČLÁNEK 4: PANEL ROZHODČÍCH


1. Komise rozhodčích nebo kontrolor zápasiště určí před utkáním panel rozhodčích, který se
skládá ze tří nebo pěti sudích.
2. Soudce soutěže Kata nesmí být stejné národnosti jako jeden ze závodníků.
3. Dále budou určeni zapisovatelé bodů a hlasatelé.


VÝKLAD


I. Hlavní sudí kata sedí ve středu okraje zápasiště čelem k závodníkům. Ostatní dva sudí sedí po stranách
na okraji zápasiště, 2 metry za jeho středovou čarou, směrem k místu vstupu závodníků.
II. Pět soudců může být použito, pokud je dostatečný počet soudců k dispozici aby byla zajištěna neutralita
národnosti a stylu. Jestliže je použito 5 soudců, hlavní sedí ve středu okraje zápasiště čelem
k závodníkům a čtyři ostatní soudci sedí v rozích zápasiště.
III. Každý soudce má červený a modrý praporek nebo, pokud je použit elektronický ukazatel skóre, bude mít
k dispozici vstup do terminálu.

ČLÁNEK 5: KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ


1. 1. Cvičení kata musí být vykonané kompetentně, musí jasně demonstrovat pochopení
tradičních principů, které jsou v něm obsaženy. Při hodnocení cvičení závodníka nebo
družstva se sudí zaměří na:
a) Předvedení reálného významu cvičení kata.

b) Znalost použitých technik v kata (BUNKAI).

c) Správné načasování, rytmus, rychlost, stabilita a ohnisko síly (KIME).

d) Správné dýchání tak, aby by bylo dosaženo KIME.

e) Správný stupeň pozornosti (CHAKUGAN) a koncentrace.

f) Správný postoj (DACHI) se správným napětím nohou, kdy jsou chodidla celou plochou

na podlaze.

g) Správné napětí břišního svalstva (HARA), bez zdvíhání se při změně postoje.

h) Správná forma stylu, který je předváděn (KIHON).

i) Výkon je třeba hodnotit i s ohledem na jiné momenty, hovořící v jeho prospěch, např.

obtížnost předváděné kata.

j) V soutěži družstev nesmí být přidány žádné vnější znaky za účelem synchronizace.

2. Závodník, který zacvičí v Shitei kata odlišné variace kata bude diskvalifikován.
3. Závodník, který zacvičí kata, jenž není dle stanoveného průběhu Shitei nebo Tokui kata,
přeruší cvičení, nebo vykoná jinou kata, než ohlásil, bude diskvalifikován.
4. Závodník, který předvede nepředepsanou Kata dle dodatků nebo opakuje kata bude
diskvalifikován.

VÝKLAD

I. Kata není vyjádřením divadelním nebo tanečním. Kata musí obsahovat tradiční principy a hodnoty, musí
vyjadřovat skutečný smysl boje, koncentraci, sílu a potenciální účinek její techniky. Musí demonstrovat
sílu, pevnost a rychlost – jako i krásu, rytmus a stabilitu.
II. V soutěži družstev cvičí jeho členové stejným směrem, na začátku cvičení stojí všichni otočeni tváří
k hlavnímu rozhodč
zpět 
© 2006 Kamikaze.cz   All right reserved.   Created by Masojídek.cz                        Kimono | Kontakt | Login