CHOOSE YOUR LANGUAGE                                                                  Login
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>Katalog Shureido<<
 
Ceník Kamikaze zde


facebook

karatestekly.cz
strcs-karate.org
spartak.cz
www.karate-tabor.cz
staré stránky kamikaze
starý eshop kamikaze

A další 
 
www.cadpress.sk
 
 
 
 

Akce - čištění NB/PC za 199,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZKUŠEBNÍ ŘÁD  ZKUŠEBNÍ ŘÁD

kk.jpg

8. kyu - 2. DAN
==========
- 8. kyu - bílý pás : ( minimální věk 7 let )
---------------------
- KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed čudan oi-cuki 5x, poslední akce s kiai
3. Zk vzad gedan-barai 5x,poslední akce s kiai
4. Zk vpřed čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
5. Zk vzad age-uke 5x,poslední akce s kiai
6. Zk vpřed čudan otoši tetsui-uči 5x,poslední akce s kiai
7. Zk vzad soto-ude-uke 5x,poslední akce s kiai
8. Zk vpřed džodan mae-geri keage /při provádění paže v kamae,dokrok s gedan barai/ 5x,poslední
akce s kiai
9. Zk vzad uči-ude-uke 5x,poslední akce s kiai
10.Zk na místě mawate s gedan-barai 10x,poslední akce s kiai
11.Kk vpřed šuto-uke 5x,poslední akce s kiai + obrat do Kk šuto uke s kiai
12.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

KUMITE: Gohon-kumite
5x Tori Zk džodan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) age uke,po páté technice 1x protiútok
gjaku-cuki s kiai
5x Tori Zk čudan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) soto-ude-uke, po páté technice 1x
protiútok gjaku-cuki s kiai

KATA: Shitei – Heian Shodan

FYZICKÉ TESTY:
15x klik,50x sklapovačka,50x dřep,20x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení tří sebeobranných prvků se sparingpartnerem

TEORETICKÉ TESTY:
Znalost min.15 ti základních názvů v karate:
Zastavte,začněte,obráceně,připravte se,přípravný postoj,základní útočný postoj,základní obranný postoj,postoj jezdce,úder vpřed v přípravném postoji,horní,střední a spodní pásmo,kryt na
hlavu,kryt na střed,kryt na spodní pásmo,kryt hranou ruky,kop vpřed,kop do strany.

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
2.Zadní noha v postoji Zk není propnuta v koleni,chodidlo vytočeno příliš do strany (nestabilita)
3.Předklon při chůzi v Zk vpřed, nebo záklon horní části těla (špatné těžiště)
4.Nedostatečné přitažení pěsti k pasu v hikite (nepochopení kime)
5.Nedostatečné sevření pěsti
6.Při provádění kihonu,gohon-kumite,nebo kata pohled směřující k zemi

Návrh poplatku za zkoušky 150,-Kč

7.KYU ŽLUTÝ PÁS
Žlutý pás, minimální čekací doba 4 měsíce

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed džodan oi-cuki 5x, poslední akce s kiai
3. Zk vzad gedan-barai + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
4. Zk vpřed džodan kizami-cuki + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
5. Zk vzad age-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
6. Zk vpřed čudan nukite 5x,poslední akce s kiai
7. Zk vzad soto-ude-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
8. Zk vpřed džodan mae-geri keage + dokrok do Zk gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
9. Zk vzad uči-ude-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
10.Kk vpřed šuto-uke 5x,poslední akce s kiai + vzad Kk šuto-uke 5x,poslední akce s kiai
11.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai
12.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

KUMITE: Gohon-kumite
5x Tori Zk džodan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) age-uke,po každé technice 1x protiútok
gjaku-cuki s kiai
5x Tori Zk čudan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) soto-ude-uke, po každé technice 1x
protiútok gjaku-cuki s kiai

KATA: Shitei - Heian Shodan
Shitei - Heian Nidan

FYZICKÉ TESTY:
20x klik,70x sklapovačka,60x dřep,25x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení pěti sebeobranných prvků se sparingpartnerem

TEORETICKÉ TESTY:
Znalost min.20 ti základních názvů v karate:
Zastavte,začněte,obráceně,připravte se,přípravný postoj,základní útočný postoj,základní obranný postoj,postoj jezdce,úder vpřed v přípravném postoji,horní,střední a spodní pásmo,kryt na
hlavu,kryt na střed,kryt na spodní pásmo,kryt hranou ruky,kop vpřed,kop do strany atd.

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Spatný postoj-předcházející STV (zdvihnuté rameno, ohnuté zapěstí v konci úderu cuki)
2.Špatná pozice chodidla kopající i stojné nohy při technikách kopu
3.Nedostatečně zdvihnuté koleno při kopech
4.Při gohon-kumite špatná vzdálenost při útoku i protiútoku
5.Nepochopení práce boků
6.Chyby, které se vyskytovaly při předcházejícím Kyu

Návrh poplatku za zkoušky 200,-Kč

6.KYU ZELENÝ PÁS
Zelený pás, minimální čekací doba 4 měsíce

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed džodan sanbon-cuki 5x, poslední akce s kiai
3. Zk vzad gedan-barai + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan gjaku-cuki
5x,poslední akce s kiai
4. Kk vpřed morote-uke + úkrok do Zk čudan gjaku-nukite 5x,poslední akce s kiai
5. Zk vzad age-uke + mae-geri keage (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + džodan gjaku-cuki
5x,poslední akce s kiai
6. Kk vpřed šuto-uke + na místě úkrok do Zk čudan gjaku-gammen-šuto-uči 5x,poslední akce s kiai
7. Zk vzad soto-ude-uke + mae-geri keage (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan
gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
8. Zk vpřed džodan mae-aši-geri + mezikrok čudan mawaši-geri (paže v kamae)+ gjaku-cuki čudan
5x,poslední akce s kiai
9. Zk vzad uči-ude-uke + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + džodan gjaku-cuki
5x,poslední akce s kiai
10.Kk vpřed šuto uke + úkrok Ki čudan joko-empi-uči 5x,poslední akce s kiai
11.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai
12.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

KUMITE: Kihon-ipon-kumite
2x Tori džodan oi-cuki ,Uke age-uke,pokaždé jinou rukou,libovolný reálný protiúder s kiai
2x Tori čudan oi-cuki ,Uke soto-ude-uke,pokaždé jinou rukou,libovolný reálný protiúder
s kiai
2x Tori čudan mae-geri ,Uke 1.ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan-barai levé,2.ústup vzad levé
nagaši-uke a volný protiútok s kiai

KATA: Shitei - jedna z kata předchozích STV
KATA: Shitei - Heian Sandan

FYZICKÉ TESTY:
25x klik,80x sklapovačka,70x dřep,30x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení pěti sebeobranných prvků se sparingpartnerem


Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Chybné vedení těžiště (klesání nebo stoupaní)
2.Nepřesné stahování kopající nohy zpět
3.Chybné nasazení boků
4.Nejistota v postojích
5.Chybné dýchání při provádění technik, kombinací, kata
6.Při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok i protiútok,nereálné kryty a protiútoky
7.Všechny ostatní chyby z předcházejících Kyu


Návrh poplatku za zkoušky 250,-Kč

5.KYU FIALOVÝ PÁS
Fialový pás, minimální čekací doba 4 měsíce

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed džodan oi-cuki + Kk morote-uči-ude-uke + Zk čudan oi-cuki + gjaku-cuki (vše na místě)
5x,poslední akce s kiai
3. Zk vzad age-uke + mae-aši-geri + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan
gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
4. Kk vpřed šuto-uke + čudan mawaši aši-geri + dokrok do Zk gjaku-gammen-šuto-uči 5x,poslední
akce s kiai
5. Zk vzad soto-ude-uke + mae-joko-geri-keage dokrok do Zk čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s
kiai
6. Kk vpřed šuto-uke + úkrok do Zk přední ruka gammen-šuto-uči + jokomen-šuto-uči
+ čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
7. Zk vzad gedan-barai + mawaši-aši-geri + mae-geri-kekomi čudan (kopající nohu vrátit do
výchozího střehu) + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
8. Zk vzad uči-ude-uke + vpřed uširo-geri + dokrok do Zk jokomen-uraken-uči + překrok do Zk oi
cuki
9. Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai
10.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke + dokrok do Zk gjaku-age empi-uči 3x na každou stranu,po
třetí akci kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE:Kihon-ipon-kumite
2x Tori džodan oi-cuki
2x Tori čudan oi-cuki
2x Tori čudan mae-geri
2x Tori čudan joko-geri-kekomi
2x Tori džodan mawaši-geri
Uke reálný libovolný kryt, a protiúder (vždy odlišný od prvého) vždy s kiai

KATA: Shitei - dvě kata z předchozích STV
KATA: Shitei - Heian Jondan

FYZICKÉ TESTY:
30x klik,90x sklapovačka,100x dřep,35x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení šesti sebeobranných technik se sparingpartnerem

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Špatná koordinace pohybu
2.Toporné provádění technik (nedostatečná plynulost)
3.Vysoko položené těžiště ve všech koncových postojích
4.Zvedaní těžiště při přechodu z postoje do postoje (např. z Kk do Zk)
5.Nestejné zakončení pohybu (paže/tělo/nohy)
6.Při kumite nedostatečná koncentrace, špatná vzdálenost, špatné držení těla
7.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu

Návrh poplatku za zkoušky 300,-Kč

4.KYU FIALOVÝ PÁS
Fialový pás, minimální čekací doba 4 měsíce

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed Zk oi-cuki džodan +
gjaku-cuki čudan 5x, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + čudan gjaku-cuki + na místě age-uke + čudan gjaku-cuki
5x, pátá akce s kiai
4. Kk vzad šuto-uke + úkrok Zk džodan kizami-cuki + stejná ruka gammen-šuto-uči + jokomen –
šuto-uči + gjaku-cuki čudan 5x vždy pátá akce s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + čudan gjaku-cuki + na místě soto-ude-uke +
čudan gjaku-cuki 5x, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě gedan-barai + gjaku cuki
čudan obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai
7. Ki do strany joko-geri-kekomi 5x na každou stranu,vždy pátá technika s kiai
8. Ki do strany joko-geri-keage + ura-uke + dokrok do Zk gjaku-age-empi-uči 5x na každou
stranu,vždy pátá akce s kiai
9. Zk vpřed uširo-geri 5x na každou nohu,vždy pátá akce s kiai
10.Kopy na místě Zk mae-geri džodan + joko-geri-keage,vždy jednou nohou (kombinace bez položení
nohy)5x každá technika s kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE:Kihon-ipon-kumite
2x Tori džodan-oi-cuki
2x Tori čudan-oi-cuki
2x Tori čudan-mae-geri
2x Tori čudan-joko-geri-kekomi
2x Tori džodan-mawaši-geri
Uke reálný kryt (vždy druhý odlišný od prvého) + protiúder (vždy odlišný od prvého) vždy s kiai

Džiu kumite s jedním partnerem

KATA: Shitei - dvě kata z předchozích STV
KATA: Shitei - Heian Godan

FYZICKÉ TESTY:
35x klik - seiken,100x sklapovačka,100x dřep,35x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení šesti sebeobranných technik se sparingpartnerem

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.V konečné fázi techniky chybí dostatečné pochopení kime (nedostatečné zpevnění paží, nohou a
celého těla)
2.Ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu.

Návrh poplatku za zkoušky 350,-Kč

3.KYU HNĚDÝ PÁS
Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed do Zk oi-cuki
džodan + gjaku cuki čudan pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + čudan gjaku-cuki + na místě age-uke + čudan gjaku-cuki
pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
4. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě gedan-barai + mawaši-
aši-geri + čudan gjaku cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + čudan gjaku-cuki + na místě Soto-ude-uke
čudan gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed ura-mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě uči-ude-uke + posun v Zk džodan kizami-
cuki čudan gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
7. Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení tou samou nohou mawaši-aši-geri + vpřed uširo-
geri + ZK jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další kombinace pouze úkrok do Kk) , pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky
mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki s kiai
(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi
Tori uširo-geri
Tori džodan-mawaši-geri
Uke reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů
Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

Džiu kumite s jedním partnerem

KATA:Shitei - jedna z kata předchozích STV
KATA:Shitei - Tekki shodan
KATA:Shitei - Bassai Dai

FYZICKÉ TESTY:
40x klik - Seiken,100x sklapovačka,40x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Neplynulé provádění kombinací
2.Přerušení pohybu boků při provádění kombinace
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Chybějící nebo špatný rytmus při provádění kata
5.Reálnost při kihonu, džiu ipon kumite,kata i sebeobrany
6.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu
Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 5 oficiálních zápasech v kumite a 20 v kata

Návrh poplatku za zkoušky 400,-Kč

2.KYU HNĚDÝ PÁS
Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + překrok do Zk oi-
cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + otoši
tetsui uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
4. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku cuki čudan + na místě gedan-barai + mawaši-
aši-geri + jokomen uraken uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai +
gjaku-cuki s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku cuki čudan + na místě soto-ude-uke
+ joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku cuki čudan + na místě uči-ude-uke +
gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
7. Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri + vpřed
uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další kombinace pouze úkrok do Kk)
pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky
mawate vždy s gedan-barai + gjaku-cuki s kiai
(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi
Tori uširo-geri
Tori džodan-mawaši-geri
Uke reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů
Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

Džiu kumite s jedním partnerem

KATA:Shitei - jedna z kata předchozích STV
KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku Dai

FYZICKÉ TESTY:
45x klik - seiken,40x dřep s výskokem

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK


Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Neplynulé provádění kombinací
2.Přerušení pohybu boků při provádění kombinací
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Chybějící nebo špatný rytmus při provádění kata
5.Reálnost při kihonu, džiu ipon kumite,kata i sebeobrany
6.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu
Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 10 oficiálních zápasech v kumite a 30 v kata

Návrh poplatku za zkoušky 450,-Kč

1.KYU HNĚDÝ PÁS
Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +
gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok
otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
4. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka
jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +
jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +
ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
7. Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +
mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další
kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky
mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai
(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi
Tori uširo-geri
Tori džodan-mawaši-geri
Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů
Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

Džiu-kumite (se 2 partnery postupně)

KATA:Shitei - dvě z kata předchozích STV
KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai
KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin

FYZICKÉ TESTY:
50x klik - Seiken

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Slabá fyzická kondice
2.Slabá sebekontrola při cvičeni s partnerem
3.Chybějící sportovní duch
4.Chyby, které se vyskytovaly v předcházejících Kyu
Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 15 oficiálních zápasech v kumite a 35 v kata

Návrh poplatku za zkoušky 500,-Kč

1.DAN ČERNÝ PÁS
Černý pás,minimální čekací doba 12 měsíců

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +
gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok
otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
4. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka
jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +
jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +
ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
7. Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +
mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další
kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky
mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai
(mae aši geri a mae geri vždy keage)

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi
Tori uširo-geri
Tori džodan-mawaši-geri
Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

Džiu-kumite (se 3 partnery postupně)

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

KATA: Shitei - všechny kata Heian + Tekki Shodan a Tekki Nidan
KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai
KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin

DEMONSTRACE REÁLNÉ BUNKAI NA VYBRANOU KATA

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
Chyby, které se vyskytovaly v předcházejících Kyu
Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 25 oficiálních zápasech v kumite a 50 v kata


Návrh poplatku za zkoušky 1500,-Kč + 500,-Kč ČSKe registrace


2.DAN ČERNÝ PÁS
Černý pás,minimální čekací doba 24 měsíců,minimální věk 18.let

KIHON:
1. Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai
/před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/
2. Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-souto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +
gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
3. Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok
otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai
4. Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka
jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
5. Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +
jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
6. Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +
ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan
barai + gjaku-cuki s kiai
7. Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +
mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další
kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky
mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai
(mae aši geri a mae geri vždy keage)

Vybrané kombinace kihonu se sparingpartnerem

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi
Tori uširo-geri
Tori džodan-mawaši-geri
Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

Džiu-kumite (se 3 partnery postupně)

TESTY SEBEOBRANA:
Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

KATA: Shitei – všechny kata Heian + Tekki Shodan,Tekki Nidan,Tekki Sandan
KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai
KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin

Návrh poplatku za zkoušky 2000,-Kč + 500,-Kč ČSKe registrace

( ZKUŠEBNÍ ŘÁD SK KESL RYU 8.KYU – 2.DAN PLATNÝ OD 1.10.2003 )

**********************************************************


B )

Zkušební řád ČSKe :
****************
Technické požadavky na stupně kyu a DAN :

Použité symboly :

ZK = zenkucu-dači
KI = kiba-dači
KK = kokucu-dači
v = vpřed
z = vzad
s = stranou
/ = zůstává postoj (postavení chodidel)
- = změna postoje

1.skupina: 8.- 7.Kyu - nižší žákovské stupně

8. kyu (hači-kju) - bílý pás

KIHON
1, ZK v: čudan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
2, ZK v: čudan gyaku-cuki
3, ZK z: age-uke
4, ZK v: uči-uke
5, ZK z: soto-uke
6, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri džodan (paže gedan)
8, KI s: joko-geri-kekomi čudan (3 × na každou stranu)

KUMITE

Gohon-kumite

5 × džodan oi-cuki (kryt age-uke)
5 × čudan oi-cuki (kryt soto-uke, po pátém útoku vždy jednou protiútok gyaku-cuki s kiai)

KATA

Heian - šodan (Heian 1)


Chyby, které nejsou tolerovány :

- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
- zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni
- předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
- nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
- nedostatečné sevření ruky v pěst
- při gohon-kumite pohled směřuje k zemi

7. kyu (šiči-kju) - žlutý pás

KIHON

1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
2, ZK v: čudan gyaku-cuki
3, ZK v: sanbon-cuki
4, ZK z: age-uke
5, ZK v: soto-uke
6, ZK z: uči-uke
7, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)
8, ZK v: mae-geri (džodan, paže čudan)
9, KI s: joko-geri-kekomi (jako 8.kyu)
10,KI s: joko-geri-keage (čudan)

KUMITE

Gohon-kumite

5× džodan oi-cuki (jako v 8.kyu)
5× čudan oi-cuki (obránce zakročí levou nohou a provede kryt soto-uke zevnitř pravou rukou)

KATA

Heian - nidan (Heian 2)


Chyby, které nejsou tolerovány :

- chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu
- chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů
- málo zdvižené koleno kopající nohy
- chybná vzdálenost při gohon-kumite
- chyby z předchozích kyu


2.skupina: 6.- 4.Kyu - střední žákovské stupně

6. kyu (roku-kjú) - zelený pás

KIHON

1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / gyaku-cuki
5, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki
6, KK v: šuto-uke /(ZK) nukite (obrat s gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri (džodan, paže čudan)
8, ZK v: mawashi-geri (čudan)
9, ZK v: joko-geri-kekomi (čudan, zadní nohou)
10,KI s: joko-geri-keage (třikrát na každou stranu)

KUMITE

Kihon-ippon-kumite

útoky pouze pravou
2 × džodan oi-cuki
2 × čudan oi-cuki
2 × čudan mae-geri

Obrana proti :

- džodan oi-cuki krytem age-uke (střídavě levá, pravá)
- čudan oi-cuki krytem soto-uke (střídavě levá, pravá)
- mae-geri 1, ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan-barai levé
2, ústup vzad levé nagaši-uke, protiútok volný

KATA

Heian - sandan (Heian 3)


Chyby, které nejsou tolerovány :

- chybné držení těžiště (klesání, stoupání)
- nepřesné stahování kopající nohy zpět
- chybná práce boků
- nejistota v postojích
- chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata
- při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
- chyby z předchozích kyu


5. kyu (go-kju) - fialový pás

KIHON

1, ZK v: sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / přední noha do KI s joko-empi-uči
4, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki
5, KK v: morote-uči-uke
6, KK z: šuto-uke / přední noha do ZK s džodan šuto-uči
7, ZK v: mae-geri-rengeri s mezikrokem (třikrát)
8, ZK v: mawashi-geri džodan
9, ZK v: joko-geri-kekomi
10,KI s: joko-geri-keage (třikrát)

kombinace (čudan kamae - zápasového střehu)

1, čudan mae-geri / džodan,čudan rencuki
2, čudan mawashi-geri / čudan gyaku-cuki

KUMITE

Kihon-ippon-kumite

džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi

Útoky 1 × střídavě pravou a levou končetinou, obrana i protiútok volné, ale ipponové techniky

KATA

Heian - jondan (Heian 4)


Chyby, které nejsou tolerovány :

- špatná koordinace pohybů
- techniky jsou prováděny toporně, nedostatečná plynulost
- těžiště je vysoko položené ve všech koncových postojích
- zvedání těžiště při přechodu z postoje do postoje
- nestejné zakončení pohybu (paže / tělo / nohy)
- při kumite nedostatečná koncentrace, špatný odhad vzdálenosti, špatné držení těla
- chyby z předchozích kyu4. kyu (jon-kjú) - fialový pás

KIHON

1, ZK v: oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: gyaku-cuki džodan (na místě) / vpřed čudan gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / joko-empi-uči (KI) / tate-uraken-uči
4, KK z: morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
5, KK v: šuto-uke / mae-aši-geri / gyaku-cuki (obrat s gedan-barai)
6, ZK v: mae-geri džodan
7, ZK v: mawashi-geri džodan
8, ZK v: mae-geri čudan - stáhnout kopající nohu zpět / toutéž nohou mawashi-geri (džodan) došlap vpřed
9, ZK v: uširo-geri
10,KI s: joko-geri-keage - joko-geri-kekomi (po překroku)

kombinace (z čudan kamae)

1, mae-geri (došlap vpřed)/mawashi-geri (džodan)/čudan gyaku-cuki (na každou stranu třikrát)
2, joko-geri-kekomi zadní nohou (čudan )/ gyaku-cuki

KUMITE

Kihon-ippon-kumite

džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi

Vše dvakrát na každou stranu. Obránce provede dvě různé obranné techniky. Po protiútoku gyaku-cuki se vrací ihned do čudan kamae ZANŠIN.

KATA

Heian - godan (Heian 5)


Chyby, které nejsou tolerovány

- v konečné fázi techniky chybí kime, HIKITE
- ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
- špatná vzdálenost při kumite
- chyby z předchozích kyu
3. skupina: 3. - 1.Kyu - vyšší žákovské stupně

3. kyu (san-kjú) - hnědý pás

KIHON

1, ZK v: oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: oi-cuki / gyaku-cuki
3, ZK z: age-uke / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / joko-empi (KI) /tate-uraken-uči(KI) / gyaku-cuki (ZK)
5, KK z: morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
6, KK v: šuto-uke / mae-aši-geri / gyaku-cuki (ZK)(obrat gedan-barai)
7, ZK v: mae-geri džodan
8, ZK v: mawashi-geri džodan
9, ZK v: mawashi-geri-rengeri (čudan, džodan s mezikrokem)
10,ZK v: uširo-geri
11,ZK v: joko-geri-kekomi čudan
12,KI s: joko-geri-keage džodan, třikrát na každou stranu

kombinace (z čudan kamae)

1, kizami-cuki / gyaku-cuki (se suriaši), třikrát na každou stranu
2, mae-mawashi-geri (čudan) došlápnout vpřed / mawashi-geri džodan / uraken-uči / gyaku-cuki

KUMITE

Džiu-ippon-kumite

džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi

Všechny útoky jednou na každou stranu.

KATA

Tekki-šodan (Tekki 1)


Chyby, které nejsou tolerovány :

- neplynulé provádění kombinací (špatná vázanost technik)
- přerušení pohybu boků při provádění kombinací
- špatná vzdálenost při kumite
- chybějící nebo chybný rytmus při provádění kata
- chyby z předchozích kyu

2. kyu (ni-kjú) - hnědý pás

KIHON

1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK v: age-uke / mae-geri (kopající nohu stáhnout zpět) / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / gyaku-cuki (ZK)
5, KK z: morote-uči-uke / kizami-cuki (ZK) / gyaku-cuki
6, ZK v: mae-geri / oi-cuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawashi-geri džodan / gyaku-cuki
8, ZK v: mawashi-geri džodan / uširo-geri (třikrát na každou stranu)
9, KI s: joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhá noha)

kombinace (z čudan kamae)

1, kizami-cuki / gyaku-cuki (suri-aši) - (krok) uraken / gyaku-cuki
2, mawashi-geri džodan / uširo-geri / uraken / gyaku-cuki

KUMITE

Džiu-ippon-kumite

džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
uširo-geri

Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).

Obránce - jednou s ústupem vzad (celý krok)
- jednou s odsunem vzad

KATA

Basai-dai

Chyby, které nejsou tolerovány :

- špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
- odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
- nejistota při útoku a protiútoku
- chyby z předchozích kyu

1. kyu (iči-kju) - hnědý pás

KIHON

1, ZK v: džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje)
3, ZK z: age-uke / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / gyaku-cuki
4, ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki(ZK)
5, KK z: šuto-uke / mae-joko-geri / gyaku-cuki (ZK)
6, ZK v: mae-geri džodan / džodan, čudan rencuki (bez mezikroku)
7, ZK v: mawashi-geri džodan + joko-geri-kekomi čudan stejnou nohou bez položení na zem
8, KI s: joko-geri-kekomi čudan (s obratem)
9, ZK v: uširo-geri (čudan)
10,ZK v: aši-barai / gyaku-cuki

kombinace (z čudan kamae)

1, kizami-cuki / oi-cuki / gyaku-cuki
2, mae-mawashi-geri čudan - ura-mawashi-geri

KUMITE

Džiu-ippon-kumite

džodan oi-cuki levou vpřed
čudan oi-cuki pravou vpřed
mae-geri levou vpřed
mawashi-geri pravou vpřed
joko-geri-kekomi levou vpřed
uširo-geri pravou vpřed

vždy pouze jednou

KATA

Podle výběru z Basai-dai, Enpi, Džion, Hangetsu, Kanku-dai.


Chyby, které nejsou tolerovány :

- slabá kondiční příprava
- slabá sebekontrola při cvičení s partnerem
- chybějící sportovní duch
- chyby z předchozích kyu
1. DAN (šodan) - černý pás

Předzkouška : z náhodně vybraných technik z předchozího kyu-programu.

KIHON

1, ZK v: sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK z: age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí pozice) / gyaku-cuki
3, ZK v: soto-uke / joko-enpi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki čudan (ZK)
4, ZK v: oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan / odsun vzad s uči-uke (ZK) vpřed suriaši gyaku-kizami-cuki džodan / mae-geri džodan / gyaku-cuki
5, ZK v: gyaku-cuki čudan (na místě) - (krok vpřed) gyaku-cuki čudan / ústup v KK šuto-uke - vpřed šuto-uke / mae-mawashi-geri džodan / gyaku-cuki čudan
6, ZK v: oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan / ústup vzad gedan-barai - vpřed oi-cuki čudan
7, ZK v: mae-geri-rengeri čudan kekomi, džodan keage (3 × na každou stranu)
8, ZK v: mawashi-geri
9, KI s: joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhou nohou), 3 × na každou stranu
10,ZK v: mae-mawashi-geri (čudan) - vpřed mawashi-geri džodan
11,ZK v: uširo-geri

kombinace (z čudan kamae)

1, mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / mawashi-geri vpřed (stejnou nohou) / uraken-uči / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri / gyaku-cuki
2, kizami-cuki / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri / gyaku-cuki

kopy na místě

výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé

1, pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK třikrát každou nohou)

KUMITE

a) Džiu-ippon-kumite jako 1.kyu
b) Džiu-kumite se třemi partnery postupně

KATA

1, ŠITEI kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1
2, TOKUI podle výběru z Basai-dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai

2. DAN (nidan) - černý pás

Předzkouška : z náhodně vybraných technik z předchozího programu do 1.DANu.

KIHON

Výchozím postojem je zde zápasový střeh - KAMAE
1, v: kizami-cuki / sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
2, v: kizami-cuki / vpřed mae-geri / oi-cuki
3, KI s: joko-geri-keage / joko-geri-kekomi (3 × na každou stranu)
4, v: kizami-cuki (džodan) / vzad age-uke / mawashi-geri (KI) / uraken-uči / vpřed (ZK) oi-cuki (čudan)
5, v: mae-geri / joko-geri-kekomi (druhou nohou) (3 × na každou stranu)
6, v: mae-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / vzad (KK) šuto-uke / (ZK) tate-nukite / vpřed ura-mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan)

kombinace (z čudan kamae)

joko-geri-kekomi (čudan) / mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) zpět (KK) šuto-uke / vpřed (ZD) uširo-geri (čudan) / joko-uraken-uči / gyaku-cuki (čudan)

kopy na místě

výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé

pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK, 3 × každou nohou)

KUMITE
a) Džiu-ippon-kumite
b) Džiu-kumite

KATA

1, ŠITEI zkoušející vybere jednu kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1, Basai-dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai

2, TOKUI zkoušený předvede jednu kata mimo dosud uvedený program

3. DAN (šodan) - černý pás

KIHON

1, ZK v: oi-cuki čudan (obrat vždy s gedan-barai)
2, ZK v: sanbon-cuki
3, ZK z: age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí pozice) / gyaku-cuki čudan zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
4, ZK v: soto-uke / joko-uraken-uči (džodan) stejnou paží / gyaku-cuki (čudan) zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
5, ZK v: oi-cuki (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / ústup vzad (KK) s šuto-uke / uširo-geri / gyaku-cuki, KAMAE
6, ZK v: mae-geri (džodan) / joko-uraken-uči (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
7, ZK v: mae-geri (čudan) kopajicí nohu nepokládat na zem, mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
8, KI v: joko-geri-keage (džodan)-(překrok) joko-geri-kekomi (čudan) druhou nohou, 3 × na každou stranu

kopy na místě
výchozí postoj : ZK-gedan kamae levé

pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK 3 × každou nohou)

KUMITE

a) Džiu-ippon-kumite džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi

Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).
Obránce - jednou s ústupem vzad (celý krok)
- jednou s odsunem vzad

b) Džiu-kumite s jedním až pěti partnery

KATA

1, ŠITEI - kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1
2, TOKUI - a, kata ze série heian 1. - 5. a Tekki 1. - 3.
- b, podle výběru z Basai-dai, Basai-šo,Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku-dai, Kanku-šo, Nižušiho, Meikyo
3, BUNKAI - zkoušený předvede bojové aplikace technik obsažených v některé z výše uvedených ŠITEI kata b,. Aplikace musí být věrohodné.4. DAN (nidan) - černý pás

KIHON
Zkoušející vybere několik kombinací a technik z programu do 3.DANu včetně.

KUMITE

a) Džiu-ippon-kumite
b) Džiu-kumite

Zkoušející z ohledem na věk zkoušeného může tuto část prominout.

KATA

1, ŠITEI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
2, TOKUI - zkoušený si vybere z následujících jednu - Džite, Gankaku, Nidžu-šiho, Teki 3
3, BUNKAI - zkoušený předvede bojové aplikace k jedné z mistrovských kata


5. DAN (nidan) - černý pás

KIHON

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik.

Kombinace :

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik.

KATA

1, ŠITEI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
2, TOKUI - zkoušený si vybere z následujících jednu - Unsu, Godžu-šiho-dai, Godžu-šiho-šo
3, BUNKAI - zkoušený předvede bojové aplikace k jedné z mistrovských kata

***********************************************

Další varianta zkušebního řádu viz www.karatestekly.cz

- Část B :
======
Směrnice STK 01/2008
Stupně technické vyspělosti. Zkušební komisaři.
Článek I. Stupeň technické vyspělosti
A. Obecná charakteristika stupňů technické vyspělosti pro označení technické vyspělosti se v
karate používají stupně technické vyspělosti (dále jen STV) KYU a DAN.
1. STV KYU je stupeň přípravný – žákovský
2. STV DAN je stupeň mistrovský.
B. Podmínky pro udělení STV
1. pro udělení STV je základní podmínkou splnění všech kritérií této směrnice a technické
části zkušebního řádu daného stylu karate
2. STV jsou udělovány zkouškami dle tohoto zkušebního řádu
C. Označení, čekací lhůty a věkové limity STV
1. STV jednotlivých stylů se označují barevnými pásy – viz příloha č.1
2. Čekací lhůty a věkové limity pro udělení STV – viz příloha č.1.
Článek II. Zkušební komisaři StřČ.SKe
A. Obecné ustanovení
1. Zkušebním komisařem karate daného stylu se může stát člen Českého svazu karate (dále
jen ZK ČSKe), který:
a) je nositelem STV DAN daného stylu
b) získá licenci zkušebního komisaře ČSKe, kterou uděluje komise STK ČSKe
B.Zkušební komisař III. třídy
1. Podmínky pro získání licence zkušebního komisaře:
a) ZK III.třídy
1, licenci uděluje StřČ.SKe na základě všeobecně platných předpisů ČSKe pro ZK.
2, věk minimálně 18 let
3, nositel minimálně STV 1.DAN
4, trenérem minimálně III.třídy
5, působnost ZK jen na území StřČ.SKe
6, samostatně zkouší STV 8.-1. KYU
b) Platnost licencí
1, licenci ZK III. třídy vydává STK StřČ.SKe
2, výše licenčního poplatku je stanovena pro ZK III. třídy ekonomickou směrnicí StřČ.SKe
3, licence se vydávají k termínům 1.1. kalendářního roku a platnost je dána ekonomickou
směrnicí StřČ.Ske
c) Práva zkušebního komisaře
1, ZK bude nominován na zkoušku na základě pozvání a dohody mezi pořadatelem zkoušky
a ZK
2, omluvit se pořadateli z účasti na zkoušce pět pracovních dní před jejím konáním
3, při neúplnosti organizačního zabezpečení a nesplnění příslušných ustanovení tohoto
zkušebního řádu zrušit tuto zkoušku
4, obdržet od pořadatele zkoušek úhradu cestovních nákladů, nákladů na ubytování a diet
5, obdržet od pořadatele zkoušek honorář za vykonání zkoušek
6, zúčastnit se doškolení k případným změnám a doplňkům formálních a obsahových částí
2
zkušebního řádu
7, na zveřejnění své funkce a třídy v oficiálních materiálech
8, obracet se na STK StřČ.SKe s podněty a stížnostmi
d) Povinnosti zkušebního komisaře
1, ZK je povinen zodpovědně a čestně vykonávat svoji funkci
2, zaslat nejpozději do pěti pracovních dní protokol o provedené zkoušce na STV KYU na
StřČ.SKe
3, včas a řádně se dostavit na zkoušky, na které byl včas pozván
4, provést zkoušku přesně v souladu s touto směrnicí a technickou částí zkušebního řádu
daného stylu
5, posoudit s konečnou platností způsobilost kandidáta k získání příslušného STV
6, oznámit výsledky zkoušky zkoušenému a zaznamenat ho v jeho průkazu karate.
ZK každému zkoušenému přidělí v protokolu trojmístné pořadové číslo/rok zkoušky.
V případě úspěšného provedení zkoušky napíše toto číslo do průkazu zkoušeného
s potvrzením zkoušky razítkem a datumem vykonání zkoušky. Tzn. například 001/08,
15.1.08, razítko, podpis.
7, při neúspěšném vykonání zkoušky oznámit zkoušenému příčinu neúspěchu
8, vyžadovat od zkoušených dodržování etiky karate
9, zkontrolovat čekací lhůty zkoušených na jednotlivé STV a všechny náležitosti zkoušky,
vést evidenci výsledků zkoušek na příslušném formuláři, přičemž každý výsledek zkoušky
musí zaznamenat
10, vykonávat zkoušky v čistém bílém karate-gi
11, v případě neúčasti na dohodnuté zkoušce zabezpečit za sebe náhradníka
12, zúčastnit se seminářů, konzultací a dalšího vzdělávacího programu s tématikou STV a
skládat zkoušky na ZK
13, při zkouškách na STV potvrdit zkušební protokol
14, zaplatit licenční poplatek na stanovené funkční období STK StřČ.SKe
1. Povinnosti STK
a) vést evidenci ZK StřČ.SKe. III. třídy
b) vést evidenci udělených STV KYU, DAN
c) ve spolupráci s vedením ČSKe, garanty stylu a Kolegiem Danů provádět školení ZK III.
třídy a na základě výsledků provedených zkoušek udělovat licence ZK ČSKe
2. Práva STK
a) udělovat licence ZK III. třídy ČSKe
b) při nedodržení povinností ZK ČSKe má STK StřČ.SKe pravomoc odebrat licenci bez
náhrady, případně navrhnout další postup
c) při nedodržení zkušebního řádu odebrat neoprávněně udělený STV,případně navrhnout
další postup
d) provádět namátkovou kontrolu práce ZK
e) podává návrhy na jmenování a odvolání ZK
Článek III. Zkoušky na stupně technické vyspělosti
A. Pořadatel zkoušek
1. pořadatel zkoušek na STV může být pouze člen Českého svazu karate
2. Povinnosti pořadatele před zkouškou
a) pozvat zkušebního komisaře minimálně 10 pracovních dnů před termínem zkoušek
b) zajistit vhodný prostor
c) připravit řádně vyplněné zkušební protokoly ve třech exemplářích Příloha č. 2
d) připravit ke kontrole zkušebnímu komisaři doklad o zaplacení zkušebního poplatku a
platné průkazy karate zkoušených cvičenců.
3. Povinnosti pořadatele během zkoušky
a) v průběhu zkoušky se pořadatel řídí pokyny zkušebního komisaře,resp.zkušební komisaře.
4. Povinnosti pořadatele po zkoušce
a) uhradit ZK jeho náklady a příslušný honorář za vykonání zkoušky
3
b) odevzdat ZK dvě kopie zkušebního protokolu a kopii dokladu o zaplacení zkušebního
poplatku
c) evidovat jednu kopii zkušebního protokolu a doklad o zaplacení zkušebního poplatku
B. Povinnosti a práva zkoušeného cvičence
1. Povinnosti cvičence před zkouškou a během zkoušky.
a) nastoupit ke zkoušce v bílém, čistém karate-gi s příslušným obi takové barvy,které
odpovídá nejvyššímu doposud dosaženému STV
b) zkoušený je povinen znát jednotlivé techniky kombinace kata nazpaměť včetně jejich
sledu i japonské terminologie. ZK může vydávat během zkoušky pokyny dle vlastního
rozhodnutí, zejména s ohledem na věk a celkovou vyspělost cvičence.
2. Práva zkoušeného.
a) zkoušený má právo na dvoj zkoušku STV tj.v jeden den dvě zkoušky na STV
(pouze 8-7.Kyu a 7-6.Kyu), v případě neúspěchu, může ZK udělit přeskočené STV
b) dozvědět se výsledek zkoušky bezprostředně po zkoušce, při závěrečném ceremoniálu
c) v případě neúspěchu se dozvědět důvod a příčinu neúspěchu
d) mít řádně zaznamenáno úspěšnou zkouškou na STV ve svém průkaze
C. Zkušební poplatky
1. za zkoušky na STV KYU
a) poplatky si stanovuje pořadatel zkoušky a StřČ.SKe

D. Průběh zkoušky
1. zkoušky na STV by měly být, pokud to umožní místní podmínky, vždy veřejné místo pro zkoušené a veřejnost určuje pořadatel po dohodě se ZK
2. průběh zkoušky řídí ZK
3. na STV KYU může být současně zkoušeno maximálně šest zkoušených.
4. každá zkouška začíná a končí společným ceremoniálem všech zúčastněných
5. každá zkouška se důsledně řídí pravidly etikety karate-do. Jsou-li tato pravidla některými z účastníků nebo přihlížející veřejnosti porušena, má právo pořadatel, zkušební komisařzkoušky
přerušit nebo ukončit. Zkušební poplatky propadají a komisařům vznikají stejné nároky, jako kdyby byla zkouška řádně dokončena (cestovné, honorář). Dojde-li k tomuto extrémnímu případu je povinen
pořadatel a ZK sepsat zápis, který v kopii zašle StřČ.SKe

Článek IV. Evidence STV

A. Evidence STV KYU
1. STV KYU – eviduje STK StřČ.SKe.

B. Evidence STV DAN
1. STV DAN – eviduje komise TMK ČSKe, STK StřČ.SKe musí být vyrozuměna

C.Evidence ZK a pořadatele
1. ZK eviduje kopie dokladů o provedených zkouškách
2. pořadatel zkoušky je povinen evidovat všechny protokoly a doklady o zaplacení poplatků o
všech zkouškách, které pořádal.

Článek V. Působnost zkušebního řádu

A. Udělené STV jsou platné na půdě všech členských zemí EKU a WFK a ostatních
svazů a federací, které uznávají STV udělené ČSKe a tyto je možno registrovat.

B. Tento dokument vstupuje v platnost dne 1. 1. 2008 a nahrazuje předchozí směrnice STK StřČ.SKe.

Zkušební řád schválil Výkonný výbor ČSKe dne 4. 12. 2004.
zpět 
© 2006 Kamikaze.cz   All right reserved.   Created by Masojídek.cz                        Kimono | Kontakt | Login